Użytkownicy systemu Mac O365 nie mogą edytować istniejącego terminu spotkania Webex

Użytkownicy systemu Mac O365 nie mogą edytować istniejącego terminu spotkania Webex.

Użytkownicy programu Mac Outlook v16.23+ nadal wyświetlają ikonę "Dodaj spotkanie Webex" po edycji zaplanowanego spotkania.

Mac Outlook nadal wyświetla ikonę "Dodaj spotkanie Webex" po edycji zaplanowanego spotkania podczas korzystania z aplikacji Webex Desktop App v39.5.1

 

Uwaga: Ten artykuł dotyczy pakietu Webex Business Suite (WBS) 39.5.1 i nowszych.

Opis

Aplikacja klasyczna Webex (narzędzia zwiększające produktywność) nie może rozpoznać spotkania w programie Outlook 16.23+ dla użytkowników usługi O365 na komputerze Mac; na wstążce nadal jest wyświetlana ikona "Dodaj spotkanie Webex" po edycji istniejącego spotkania.

Obsługiwany system operacyjny/wersja

Mac OS 10.14+
Mac Outlook 16.23+ dla O365

Obejście:

Administrator witryny Cisco Webex musi połączyć konta Webex użytkownika z kontami Microsoft Office 365 i autoryzować usługę Webex w celu uzyskania informacji o spotkaniu Webex z giełdy Office 365.

Zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?