Mac O365-användare kan inte redigera en befintlig Webex Meeting avtalad tid

Mac O365-användare kan inte redigera en befintlig Webex Meeting avtalad tid.

Användare med Mac Outlook v16.23+ visar fortfarande ikonen "Lägg till Webex Meeting" efter att ha redigerat ett schemalagt möte.

I Mac Outlook visas fortfarande ikonen "Lägg Webex Meeting" efter redigering schemalagt möte när du använder Webex skrivbordsprogram v39.5.1

 

Obs! Den här artikeln gäller Webex Business Suite (WBS) 39.5.1 och senare.

Beskrivning Webex-skrivbordsappen (produktivitetsverktyg) känner inte igen mötet på

Mac Outlook 16.23+ för O365-användare.

Menyfliken visar ändå ikonen "Lägg till Webex Meeting" efter redigering av ett befintligt möte. Mac OS/version som stöds Av

Mac OS 10.14+
Mac Outlook 16.23+ för O365 Lösning: Webbplats för Cisco Webex Meetings-administratören måste länka användarens Webex-konton till sina Microsoft Office 365-konton och ge behörighet till Webex-tjänst för att kunna hämta Webex-mötesinformationen från

Office

365 Exchange.

Se följande:

Var den här artikeln användbar?