Mac O365 korisnici ne mogu da uređuju postojeću Webex zakazanu obavezu sastanka

Mac O365 korisnici ne mogu da uređuju postojeću Webex zakazanu obavezu sastanka.

Korisnici programa Mac Outlook v16.23+ i dalje prikazuju ikonu "Dodaj Webex sastanak" nakon uređivanja planiranog sastanka.

Mac Outlook i dalje prikazuje ikonu "Dodaj Webex sastanak" nakon uređivanja planiranog sastanka tokom korišćenja webex aplikacije za radnu površinu v39.5.1

 

Napomena: Ovaj članak se odnosi na Webex Business Suite (WBS) 39.5.1 i kasniji.

Opis

Webex aplikacija za radnu površinu (Alatke za produktivnost) ne može da prepozna sastanak u programu Mac Outlook 16.23+ za korisnike O365; glavna traka i dalje prikazuje ikonu "Dodaj Webex sastanak" nakon uređivanja postojećeg sastanka.

Podržani OS/Verzija

Mac OS 10.14+
Mac Outlook 16.23+ za O365

Zaobilazno rešenje:

Administrator Webex lokacije Cisco mora povezati Webex naloge korisnika sa svojim Microsoft Office 365 nalozima i ovlastiti Webex uslugu da bi dobio informacije o Webex sastanku sa Office 365 razmene.

Pogledajte sledeće:

Da li je ovaj članak bio koristan?