Wyszukiwanie nagrań do zarządzania

Użyj opcji wyszukiwania, aby zlokalizować nagrania — nawet te, które zostały przeniesione do kosza.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Nagraniawybierz pozycję Zarządzanie nagraniami.

4

Przefiltruj lokalizację nagrywania, wybierając opcję Nagrania lub Kosz .

5

Użyj opcji wyszukiwania, aby określić kryteria wyszukiwania.

Nagrania można wyszukiwać według nazwy, rozmiaru pliku lubwłaściciela. W przypadku nagrań, które nie znajdują się w Koszu, wyszukaj według daty utworzenia lub datyostatniego dostępu dopliku.

6

Wybierz Szukaj.

Usuń nagrania

Nagranie, które zostało przeniesione do kosza, jest dostępne do przywrócenia przez maksymalnie 30 dni. Po 30 dniach system automatycznie usuwa nagranie.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Nagraniawybierz pozycję Zarządzanie nagraniami.

4

Wybierz pozycję Nagrania, a następnie wyszukaj nagrania, które chcesz usunąć.

5

Zaznacz odpowiednie pola wyboru obok nagrań, które chcesz usunąć.

6

Wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

Przywróć nagrania

Możesz przywrócić nagranie, które zostało przeniesione do kosza na maksymalnie 30 dni. Po 30 dniach system automatycznie usuwa nagranie.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Nagraniawybierz pozycję Zarządzanie nagraniami.

4

Wybierz pozycję Kosz , a następnie wyszukaj nagrania, które chcesz przywrócić.

5

Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla nagrań do przywrócenia.

6

Wybierz przywróć.

Trwałe usuwanie nagrań

Możesz trwale usunąć wybrane nagrania z kosza lub opróżnić kosz, aby usunąć je wszystkie. Usuwanie nagrań zwalnia dodatkową przestrzeń dyskową.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Nagraniawybierz pozycję Zarządzanie nagraniami.

4

Wybierz pozycję Kosz , a następnie wyszukaj, aby znaleźć nagranie do trwałego usunięcia.

5

Zaznacz odpowiednie pola wyboru obok nagrań, które chcesz trwale usunąć.

6

Kliknij przycisk Usuń. Aby trwale usunąć wszystkie nagrania, kliknij przycisk Opróżnij kosz.

Ponowne przypisywanie nagrań użytkownika do innego konta Webex

Możesz zmienić własność nagrań sieciowych. Możesz zmienić przypisanie własności podczas wyłączania konta użytkownika zawierającego ważne nagrania, których nie chcesz utracić.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Nagraniawybierz pozycję Zarządzanie nagraniami.

4

Wybierz pozycję Nagraniai wyszukaj nagranie, które chcesz ponownie przypisać do innego konta.

5

Zaznacz pole wyboru obok żądanego nagrania i wybierz pozycję Przypisz ponownie.

6

Na stronie Ponowne przypisywanie właściciela wyszukaj i wybierz nowego właściciela nagrań, a następnie wybierz przycisk OK.