Utwórz pojedynczy zasięg numeryczny dla lokalizacji

Funkcja dostępności pod jednym numerem nie jest automatycznie konfigurowana po skonfigurowaniu obsługi administracyjnej. Zanim użytkownicy będą mogli rozpocząć korzystanie z funkcji Single Number Reach, należy najpierw utworzyć funkcję Single Number Reach dla lokalizacji, a następnie przypisać numer telefonu, który będzie używany jako portal Single Number Reach.
1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Usługi > Połączenia > Funkcje > Dostęp pod jednym numerem.

2

Kliknij Utwórz zasięg pojedynczego numeru.

3

Wprowadź następujące informacje:

  • Lokalizacja

  • Nazwa konfiguracji dostępności pod jednym numerem

  • Numer telefonu

  • Rozszerzenie (opcjonalnie)

  • Język komunikatów

4

Wybierz, kto może korzystać z portalu Single Number Reach - Wszyscy w firmie lub Tylko użytkownicy w tej lokalizacji.

5

Aby zezwolić na tryb cichego monitowania, zaznacz Tryb cichego monitu pole wyboru.

6

Kliknij przycisk Utwórz.

Co zrobić dalej

Po utworzeniu numeru zasięgu pojedynczego numeru dla lokalizacji administrator lub użytkownicy w tej lokalizacji mogą skonfigurować usługę.

Konfigurowanie zasięgu pojedynczego numeru dla użytkowników

Możesz dodać numery osobiste użytkownika jako pojedynczy numer. Dodano numery, gdy użytkownik odbiera połączenie na swoim podstawowym numerze Webex Calling. Do nawiązywania połączeń wychodzących użytkownik może używać numeru głównego lub dowolnego z dodanych numerów. Gdy użytkownik nawiązuje połączenia wychodzące, dla tożsamości używane jest ustawienie identyfikatora rozmówcy numeru głównego Webex Calling.

Przed rozpoczęciem

Należy skonfigurować zasięg pod jednym numerem dla lokalizacji użytkownika.

1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy.

2

Wybierz użytkownika i kliknij kartę Połączenia.

3

Przejdź do sekcji Obsługa połączeń użytkownika i wybierz opcję Zasięg pojedynczego numeru (biuro wszędzie).

4

Włącz przełącznik.

5

Wprowadź nazwę i numer telefonu , które mają być używane jako numer kontaktowy pojedynczego użytkownika, i zaznacz pole wyboru.

Po dodaniu numeru telefonu zostanie on aktywowany. Aby dezaktywować, usuń zaznaczenie pola obok numeru telefonu.

6

Kliknij opcję Opcje połączeń przychodzących, aby włączyć dowolne z następujących ustawień numeru telefonu:

  • Nie przekierowywać połączeń — połączenia użytkownika nie są przekierowywane, nawet jeśli prze połączeń jest włączone.
  • Potwierdzenie odpowiedzi— gdy ktoś dzwoni do użytkownika, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie klawisza przed nawiązaniem połączenia. Ta opcja umożliwia dzwoniącym dowiedzenie się, że ich połączenie jest automatycznie kierowane na numer pojedynczego numeru (biuro w dowolnym miejscu).

 

Możesz także dodać inny numer osobisty, klikając opcję Dodaj inny numer osobisty, a następnie wykonując poprzednie czynności.

7

Kliknij opcję Zapisz.


 

Użytkownik może również samodzielnie skonfigurować i zarządzać zasięgiem pojedynczego numeru w Portalu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zasięgu pod jednym numerem (biuro w dowolnym miejscu). Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach przez użytkownika zostaną odzwierciedlone zarówno w portalu użytkownika, jak i w Control Hub.

Uzyskaj listę swoich numerów telefonów zasięgu jednego numeru

1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Usługi > Połączenia > Funkcje > Dostęp pod jednym numerem.

2

Kliknij Eksport aby pobrać plik CSV z listą numerów Single Number Reach.


 
Możesz zawęzić listę eksportu do lokalizacji, wybierając lokalizację z listy rozwijanej przed kliknięciem eksportu.