Prowadzący mogą przesyłać strumieniowo zawartość swoich spotkań i wydarzeń do usługi Vbrick Rev. Wszystkie strumienie zawierają dźwięk, obraz i treści, które były udostępniane w czasie aktywności spotkania lub wydarzenia.


Udostępnianie tablicy i udostępnianie pliku za pomocą funkcji Udostępnijplik, w tym udostępnianie pliku wideo, nie są obsługiwane podczas przesyłania strumieniowego na żywo.

Podczas strumieniowego przesyłania spotkania lub wydarzenia do usługi Vbrick Rev zachowujesz pełną funkcjonalność tego spotkania/wydarzenia, jaką oferuje program Webex. Przesyłanie strumieniowe można uruchomić lub zatrzymać w dowolnym momencie.


Administrator witryny musi włączyć funkcję strumieniowego przesyłania spotkań i wydarzeń do usługi Vbrick Rev.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

  • Wszystkie aktywne spotkania Webex z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise

  • Webex Events (klasyczny) i Webex Events (nowy)

1

Zaloguj się do witryny Webex i rozpocznij spotkanie lub wydarzenie.

2

Wybierz kolejno ustawienia Więcej opcjiRozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo.

Opcja Rozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo nie jest dostępne w trakcie sesji ćwiczebnej podczas wydarzenia.

3

(Opcjonalnie) Kliknij Zmień układ transmisji strumieniowej, aby ustawić układ wideo strumienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania układu przesyłania strumieniowego wideo, zobacz Transmisja na żywo spotkań lub wydarzeń Webex.

4

Wybierz dostępny cel Vbrick Rev i wprowadź nazwę użytkownika i hasło Vbrick Rev, a następnie kliknij przycisk Zalogujsię .


 

Jeśli Witryna Rev jest skonfigurowana dla protokołu SAML, może nastąpić przeniesienie do strony logowania w organizacji. Po zalogowaniu się informacje o koncie Vbrick Rev są zapisywane w witrynie używanej podczas spotkania lub wydarzenia.

5

Wybierz opcję Existing Webcast (Istniejąca transmisja internetowa) lub Record Video (Nagraj wideo).

6

Aby potwierdzić, że transmitujesz, sprawdź wskaźnik Na żywo w prawym górnym rogu spotkania lub wydarzenia.

7

Jeśli chcesz zakończyć transmisję, wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

  • Wszystkie aktywne spotkania Webex dla systemów Android i iOS z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise.

  • Transmisja na żywo na Androida i iOS obsługuje obecnie tylko Webex Meetings.

1

Na urządzeniu rozpocznij spotkanie, przejdź do pozycji Więcej opcjiWięcej opcjii naciśnij pozycję Rozpocznij transmisję na żywo.

Menu Więcej opcji
2

Wybierz dostępny cel Vbrick Rev i wprowadź nazwę użytkownika i hasło Vbrick Rev, a następnie kliknij przycisk Zalogujsię .


 

Jeśli Witryna Rev jest skonfigurowana dla protokołu SAML, może nastąpić przeniesienie do strony logowania w organizacji. Po zalogowaniu się informacje o koncie Vbrick Rev są zapisywane w witrynie używanej podczas spotkania.

3

Wybierz opcję Existing Webcast (Istniejąca transmisja internetowa) lub Record Video (Nagraj wideo).

4

Aby potwierdzić, że transmitujesz, sprawdź wskaźnik Na żywo w prawym górnym rogu spotkania.

5

Jeśli chcesz zakończyć transmisję na żywo, wróć do spotkania, wybierz pozycję Więcej opcji , Więcej opcjinaciśnij pozycję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj.

Każde spotkanie lub wydarzenie przesyłane strumieniowo do usługi Vbrick Rev można obejrzeć na żywo lub jako nagranie. Po zakończeniu transmisji strumień automatycznie staje się dostępny jako nagranie na koncie Vbrick Rev.