Dodaj spotkanie Webex

Jeśli masz konto Microsoft 365, a Twój administrator nie zainstalował dodatku Webex Scheduler, możesz zainstalować tę aplikację samodzielnie.

1

Przejdź do Microsoft AppSource.

2

Wyszukaj dodatek Webex Scheduler.

3

Wybierz opcję Pobierz teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po dodaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Ustawianie witryny Webex w programie Outlook.

Zanim będzie można zaplanować spotkanie przy użyciu narzędzia Webex Scheduler, należy określić witrynę Webex, która ma być używana z kontem.

1

Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce wybierz pozycję Dodaj spotkanie Webex.

Dodaj spotkanie Webex

Jeśli używasz programu Outlook w przeglądarce, wybierz kolejno pozycje Nowe wydarzenie > Cisco Webex SchedulerWebex Scheduler > Dodaj spotkanie Webex.


 

Aby ta opcja była widoczna, Ty lub Twój administrator musicie dodać dodatek Webex Scheduler, a administrator witryny Webex musi skonfigurować dodatek Webex Scheduler dla usługi Microsoft 365.

Zostanie wyświetlony ekran Witamy.

2

Wybierz opcję Rozpocznij.

3

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, której chcesz użyć, w formacie company, a następnie wybierz przycisk Dalej.

Jeśli zobaczysz komunikat, że preferencje Webex mają być wyświetlone w nowym oknie, wybierz opcję Zezwól.

4

W nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlony ekran Zaloguj. Wprowadź swój adres e-mail konta Microsoft 365, a następnie wybierz przycisk Dalej.

5

Wprowadź swoje hasło konta Microsoft 365, a następnie wybierz przycisk Zaloguj.

Jeśli zostanie wyświetlony monit Chcesz, aby Cię nie wylogowywać?, wybierz opcję Tak, aby zmniejszyć liczbę koniecznych logowań.

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz dodać spotkanie Webex do dowolnego spotkania utworzonego w programie Outlook.

1

Utwórz spotkanie w programie Outlook.

2

Wprowadź nazwę spotkania, lokalizację oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia.

3

Jeśli chcesz, aby spotkanie się powtarzało, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji klasycznej wybierz Cykl na wstążce, a następnie wybierz, jak często ma się powtarzać to spotkanie i kiedy ma się kończyć.
 • W aplikacji internetowej kliknij listę rozwijaną w obszarze Powtórz i wybierz, jak często spotkanie ma się powtarzać i kiedy ma się kończyć.
4

Aby zaprosić inne osoby, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji klasycznej wybierz Zaproś uczestników a następnie wpisz co najmniej jeden adres e-mail w polu Wymagane pole.
 • W aplikacji internetowej wpisz co najmniej jeden adres e-mail w polu Zaproś uczestników pole.
5

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w obszarze Cisco Webex grupy na wstążce w programie Outlook, wybierz Dodaj spotkanie Webex .

Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz opcję Cisco Webex Scheduler i z listy rozwijanej wybierz Dodaj spotkanie Webex .

Po kilku chwilach w polu lokalizacji zostanie dodane łącze do spotkania, a szczegóły spotkania zostaną dodane do treści spotkania.


 

Jeśli po próbie dodania spotkania do Webex Meetings wystąpi błąd, szczegóły błędu będą widoczne nad treścią spotkania.

6

(Opcjonalnie) Edytuj opcje spotkania, na przykład dodaj alternatywnego prowadzącego lub współprowadzącego. Można również ustawić dźwięk wejścia i wyjścia, zmienić hasło spotkania lub dodać kod śledzenia.

 • Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce programu Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex .

Po zakończeniu edycji opcji spotkania wybierz pozycję Zaktualizuj spotkanie.

7

Wybierz pozycję Wyślij.

W spotkaniu są wyświetlane szczegóły spotkania, w tym łącze umożliwiające dołączenie do spotkania. Możesz skopiować to łącze i udostępnić je innym osobom.

Co zrobić dalej

W zależności od ustawień witryny może być możliwe: zintegruj swój kalendarz Microsoft 365 z witryną Webex . Będziesz mieć dostęp do spotkań Webex , które zostały zaplanowane na Microsoft 365 od Spotkania .

Wygodnie jest rozpocząć lub dołączyć do spotkania, które zostało zaplanowane przy użyciu harmonogramu Webex w Microsoft Outlook.

Aby rozpocząć lub dołączyć do spotkania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz łącze w zaproszeniu z kalendarza w programie Outlook.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu z kalendarza.
 • Dołącz przez telefon, wybierając numer w zaproszeniu z kalendarza.
 • Wybierz Dołącz na urządzeniu wideo zarejestrowanym w chmurze. The Dołącz Przycisk pojawia się na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Po zaplanowaniu spotkania możesz je edytować w dowolnym momencie za pomocą programu Outlook. Zmień uczestników i informacje o spotkaniu, takie jak data i godzina, lub zmień opcje spotkania, takie jak typ spotkania lub szablon.

Podczas edytowania zaplanowanego spotkania do uczestników jest wysyłane zaktualizowane zaproszenie e-mail, a informacje o spotkaniu w witrynie Webex są aktualizowane.

1

W kalendarzu programu Outlook edytuj zaplanowane spotkanie.

2

Zmień dowolne z następujących elementów:

 • Aby dodać uczestników, wybierz opcję Wymagane.

 • Edytuj temat, lokalizację, datę, godzinę lub cykl.

Szczegóły spotkania Webex wyglądają podobnie do następujących:

3

Zmień opcje spotkania Webex .

 • Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce programu Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.
  Preferencje
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz Cisco Webex SchedulerCisco Webex Scheduler > Preferencje Webex .
4

Wybierz Zaktualizuj po zakończeniu edytowania opcji spotkania wybierz Wyślij aktualizację .


 
Jeśli używasz programu Outlook dla Microsoft Exchange, nie musisz wybierać Zaktualizuj . Spotkania są aktualizowane automatycznie po zmianie szczegółów spotkania.

Usuń spotkania Webex ze spotkań programu Outlook, które już ich nie potrzebują, lub jeśli chcesz zmienić typ spotkania Webex .

1

W kalendarzu programu Outlook otwórz spotkanie zawierające spotkanie Webex .

2

Otwórz Preferencje Webex :

 • Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce programu Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook dla sieci Web, wybierz Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex .
3

Wybierz Usuń lub Usuń spotkanie .

Możesz zmienić domyślny typ spotkania Webex , który będzie używany podczas dodawania spotkania do spotkania w programie Outlook:
 • Wygeneruj łącze do jednorazowego spotkania — Każde spotkanie ma unikalne łącze do spotkania i adres wideo.

 • Użyj łącza Mój pokój osobisty — Wszystkie spotkania używają łącza do pokoju osobistego jako łącza do spotkania i adresu wideo z pokoju osobistego jako adresu wideo.

1

Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce programu Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.

Preferencje

Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz Nowe wydarzenie > Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex .

2

Wybierz domyślny typ spotkania w obszarze Łącze do spotkania Webex i wybierz Zapisz .

Zmiana dotyczy wszystkich przyszłych spotkań Webex , które dodasz do spotkań.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna Webex , której używasz do spotkań, możesz określić, której witryny chcesz używać podczas dodawania spotkania Webex do spotkania w programie Outlook.

1

Jeśli używasz programu Outlook na komputerze, w grupie Cisco Webex na wstążce programu Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.

Preferencje programu Webex

Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz Nowe wydarzenie > Cisco Webex SchedulerCisco Webex Scheduler > Preferencje Webex .

2

Wybierz Zmień witrynę Webex .

3

Wybierz lub wprowadź URL witryny Webex , której chcesz użyć, a następnie wybierz Dalej .

4

Wybierz domyślny typ spotkania i wybierz Zapisz .

Jeśli samodzielnie zainstalowałeś aplikację i nie chcesz już planować spotkań za pomocą Webex Scheduler, możesz usunąć aplikację. Jeśli administrator zainstalował aplikację, skontaktuj się z nim, aby ją usunąć.

1

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, wybierz Pobierz dodatki w Dodatki na wstążce programu Outlook.

Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz Więcej opcji > Pobierz dodatki .

2

Wybierz Moje dodatki w Dodatki Microsoft 365 okno.

3

Znajdź Cisco Webex Scheduler i wybierzWięcej > Usuń .

Dodatek Webex Scheduler