1

Przejdź do spotkań.

2

Kliknij spotkanie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły. Aby uzyskać więcej informacji o liście spotkań, patrz Wyświetlanie nadchodzących spotkań.


 

Jeśli korzystasz ze spotkań w ramach hybrydowej usługi kalendarza Cisco Webex z poziomu kalendarza Microsoft Exchange, oprócz spotkań zaplanowanych w witrynie Webex wyświetlane są spotkania z aplikacji Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite.

3

W szczegółach spotkania kliknij opcję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

Przycisk Dołącz wyświetla się 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia.

4

Wybierz ustawienia urządzeń audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

5

Kliknijaby połączyć się z systemem wideo.

6

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane w trybie end-to-end.

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania powiązanego z obszarem, przyczyną jest prawdopodobnie to, że liczba osób, które mogą dołączyć, może się różnić w zależności od typu konta osoby, która utworzyła obszar powiązany z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkań i sponsorzy spotkań.

1

Przejdź do spotkań.


 

Jeśli korzystasz z hybrydowej usługi kalendarza Cisco Webex, wtedy oprócz spotkań zaplanowanych w witrynie Webex będą wyświetlanie spotkania z kalendarza Microsoft Exchange, kalendarza Microsoft 365 lub Kalendarza Google dla G Suite. Zostaną również wyświetlone spotkania z kalendarza urządzenia lokalnego.

2

Dotknij spotkania, aby wyświetlić stronę szczegółów spotkania, przejdź do strony Przegląd i dotknij opcji Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

Przycisk Dołącz pokazuje liczbę minut do zaplanowanego czasu rozpoczęcia.


 

Aby uzyskać więcej informacji o spotkaniu, wybierz spośród następujących opcji:

 • Przegląd — zobacz podstawowe informacje o spotkaniu, takie jak:

  Tytuł spotkania, godzina, data, nazwa powiązanego obszaru i przycisk Dołącz spotkania.

  Lista osób zaproszonych — dotknij osoby, aby wyświetlić jej kartę kontaktu.

 • Informacje o dołączeniu — zobacz pełną listę informacji o dołączeniu do spotkania:

  Łącze do spotkania, numer spotkania i hasło do spotkania.

  Opcje Dołącz z systemu wideo i Dołącz przez telefon.

 • Opis — zobacz agendę, jeśli została dostarczona przez organizatora spotkania.

3

Wybierz ustawienia urządzeń audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

4

Dotknij opcji Dołącz.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane w trybie end-to-end.

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania powiązanego z obszarem, przyczyną jest prawdopodobnie to, że liczba osób, które mogą dołączyć, może się różnić w zależności od typu konta osoby, która utworzyła obszar powiązany z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkań i sponsorzy spotkań.

1

Przejdź do spotkań.

2

Kliknij opcję Dołącz obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.


 

Jeśli nie widzisz przycisku Dołącz, możesz dołączyć do spotkania z poziomu szczegółów spotkania. Kliknij spotkanie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły. Kliknij pozycję Opis spotkania, a następnie skopiuj łącze do spotkania. Aby uzyskać więcej informacji o liście spotkań, patrz Wyświetlanie nadchodzących spotkań.

Jeśli korzystasz ze spotkań w ramach hybrydowej usługi kalendarza Cisco Webex z poziomu kalendarza Microsoft Exchange, oprócz spotkań zaplanowanych w witrynie Webex wyświetlane są spotkania z aplikacji Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite.

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania powiązanego z przestrzenią, jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że liczba osób, które mogą dołączyć do spotkania powiązanego z przestrzenią, może się różnić w zależności od typu konta osoby, która utworzyła przestrzeń skojarzoną z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkań i sponsorzy spotkań.

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Otwórz Cisco Webex Meetings.


 

Możesz dołączyć do spotkania bezpośrednio z przeglądarki internetowej, klikając opcję Dołącz z przeglądarki.

4

Wybierz ustawienia urządzeń audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.


 

Jeśli dołączasz do spotkania z przeglądarki, konieczne może być udzielenie jej zezwolenia na korzystanie z aparatu i mikrofonu.

5

Kliknij opcję Dołącz lub Dołącz do spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane w trybie end-to-end.