Wybierz harmonogram , którego chcesz używać do planowania spotkań. Spotkania można planować z poziomu obszaru za pomocą programu Microsoft Outlook, Kalendarza Google lub przyciskuAplikacja Webexharmonogram (jeśli administrator skonfigurował Twoje konto w usłudze Cisco Webex Hybrid Calendar Service).

Jeśli administrator nie skonfigurował konta za pomocąKalendarz hybrydowylub używasz kalendarza innego niż Microsoft Outlook lub Kalendarz Google, skorzystaj z instrukcji w sekcji Inne kalendarze.

1

W obszarze kliknij Zaplanuj .


 

Jeśli administrator skonfigurował Twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowy, tutaj znajdziesz wszystkie spotkania zaplanowane w przestrzeni.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

Aplikacja Webexotwiera zaproszenie do kalendarza w programie Microsoft Outlook, które automatycznie zawiera adresy e-mail wszystkich osób w obszarze, nazwę obszaru jako temat i "@webex:spacja" w polu Lokalizacja . W zależności od konfiguracji zaproszenie może również zawierać link umożliwiający dołączenie do spotkania, opcje dołączania przez telefon oraz adres wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą dołączać z dowolnego systemu wideo opartego na standardach.

3

Określ datę, godzinę i inne szczegóły.

4

Dodaj urządzenie do pokoju lub biurka Cisco Webex, wybierając asystenta planowania > Dodaj pokoje w systemie Windows lub Planowanie lub Wyszukiwarkę pomieszczeń, a następnie Dodaj pokój na komputerze Mac, a następnie dodaj pokój lub urządzenia biurkowe, które chcesz uwzględnić.

Przycisk Dołącz pojawi się na urządzeniu na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.

 
Administrator musi skonfigurować twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowydzięki czemu możesz zaplanować urządzenia pokojowe w ten sposób. Jeśli nie możesz dodać pokoju lub urządzenia biurkowego albo jeśli nie widzisz opcji Dołącz przed spotkaniem, skontaktuj się z administratorem.
5

Wyślij zaproszenie na spotkanie.

1

W obszarze kliknij Zaplanuj .


 

Jeśli administrator skonfigurował Twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowy, tutaj znajdziesz wszystkie spotkania zaplanowane w przestrzeni.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

Jeśli używasz Kalendarza Google z programem Microsoft Outlook,Aplikacja Webexotwiera zaproszenie do kalendarza w programie Microsoft Outlook. W przeciwnym razie otworzy Kalendarz Google przy użyciu domyślnej przeglądarki. Zaproszenie ma nazwę spacji jako temat spotkania "@webex:spacja" w polu Lokalizacja i zawiera adresy e-mail osób w przestrzeni. W zależności od konfiguracji zaproszenie może również zawierać link umożliwiający dołączenie do spotkania, opcje dołączania przez telefon oraz adres wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą dołączać z dowolnego systemu wideo opartego na standardach.

3

Określ datę, godzinę i inne szczegóły.

4

Dodaj urządzenie do pokoju lub biurka Cisco Webex, wybierając asystenta planowania > Dodaj pokoje w systemie Windows lub Planowanie lub Wyszukiwarkę pomieszczeń, a następnie Dodaj pokój na komputerze Mac, a następnie dodaj pokój lub urządzenia biurkowe, które chcesz uwzględnić.

Przycisk Dołącz pojawi się na urządzeniu na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.

 
Administrator musi skonfigurować twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowydzięki czemu możesz zaplanować urządzenia pokojowe w ten sposób. Jeśli nie możesz dodać pokoju lub urządzenia biurkowego albo jeśli nie widzisz opcji Dołącz przed spotkaniem, skontaktuj się z administratorem.
5

Wyślij zaproszenie na spotkanie.

1

W obszarze kliknij Zaplanuj .

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Edytuj nazwę spotkania w temacie Temat.

4

Wybierz datę i godzinę spotkania i opcjonalnie dodaj opis spotkania.

5

Wszyscy członkowie przestrzeni są automatycznie zapraszani na spotkanie. Dodaj zaproszone osoby, wpisując ich imię i nazwisko lub adres e-mail. Usuń zaproszone osoby, najeżdżając kursorem na ich imię i nazwisko oraz klikając Usuń.

Początkowo nieznana dostępność Nieznana dostępność jest wyświetlana obok imienia i nazwiska każdej osoby. Jeśli dana osoba jest dostępna w wybranym czasie, symbol zostanie zaktualizowany do dostępnego Dostępne. Jeśli dana osoba jest niedostępna, symbol zostanie zaktualizowany do pozycji Niedostępne Niedostępne. Jeśli nie będziemy w stanie odzyskać czyjejś dostępności, obok imienia i nazwiska tej osoby będzie nadal wyświetlana opcja Nieznana dostępność Nieznana dostępność .


 

Jeśli zaproszone osoby są niedostępne, zmień czas spotkania i aktualizacje stanu dostępności lub kliknij przedział czasowy w kalendarzu po prawej stronie ekranu, aby zobaczyć ich dostępność.

6

Kliknij pozycję Zaplanuj.

Spotkanie zostanie dodane do kalendarza. Zaproszenie e-mail zostanie wysłane do wszystkich zaproszonych na spotkanie.

Co dalej?

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, możesz zaktualizować szczegóły spotkania lub anulować spotkanie.

1

W obszarze kliknij Zaplanuj .


 

Jeśli administrator skonfigurował Twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowy, tutaj znajdziesz wszystkie spotkania zaplanowane w przestrzeni.

Kliknij Zaplanuj
2

Kliknij pozycję Informacje o spotkaniu wobszarze, wybierz pozycję Kopiuj, a następnie przejdź do kalendarza i wklej informacje o spotkaniu do spotkania.

W zależności od konfiguracji informacje o spotkaniu mogą zawierać link umożliwiający dołączenie do spotkania, opcje dołączania przez telefon oraz adres wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą dołączać z dowolnego systemu wideo opartego na standardach.

3

Wróć do swojegoAplikacja Webexoraz widok informacji o spotkaniu w obszarze. Obok pozycji Osobywybierz pozycję Kopiuj, a następnie przejdź do kalendarza i wklej adresy e-mail w sekcji Do spotkania.

4

Określ datę, godzinę i inne szczegóły, a następnie wyślij zaproszenie.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

W obszarze stuknij menu aktywności i wybierz Zaplanuj .

 • Edytuj temat spotkania.

 • Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia .

 • Osoby w przestrzeni są automatycznie dodawane jako zaproszone osoby. Stuknij w Zaproszone osoby , aby dodać lub usunąć osoby.

  Naciśnij pozycję Sprawdź dostępność , aby zobaczyć, o której godzinie wszyscy są wolni, i przeciągnij spotkanie do tego przedziału czasowego. Możesz również:

  • Zobacz listę osób, które są dostępne w wybranym czasie.

  • Naciśnij i przytrzymaj spotkanie, aby przeciągnąć je i upuścić w innym przedziale czasowym.

  • Naciśnij i przeciągnij karty spotkań, aby zmienić czas trwania spotkania. Wszelkie zmiany są odzwierciedlane w godzinach rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu.

 • Wprowadź opis.

3

Stuknij pozycję Zaplanuj , aby zaplanować spotkanie.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

W obszarze stuknij menu aktywności i wybierz Zaplanuj .

 • Edytuj temat spotkania.

 • Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia .

 • Osoby w przestrzeni są automatycznie dodawane jako zaproszone osoby. Stuknij w Zaproszone osoby , aby dodać lub usunąć osoby.

  Naciśnij pozycję Sprawdź kalendarz , aby zobaczyć, o której godzinie wszyscy mają wolne, i przeciągnij spotkanie do tego przedziału czasowego. Możesz również:

  • Zobacz listę osób, które są dostępne w wybranym czasie.

  • Naciśnij i przytrzymaj spotkanie, aby przeciągnąć je i upuścić w innym przedziale czasowym.

  • Naciśnij i przeciągnij karty spotkań, aby zmienić czas trwania spotkania. Wszelkie zmiany są odzwierciedlane w godzinach rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu.

 • Wprowadź opis.

3

Stuknij pozycję Zaplanuj , aby zaplanować spotkanie.

1

Zaloguj się do Webex i w swoim obszarze kliknij ZaplanujHarmonogram.

2

Obok pozycji Informacje ospotkaniu wybierz pozycję Kopiuj, a następnie przejdź do kalendarza i wklej informacje o spotkaniu do spotkania. W zależności od konfiguracji informacje o spotkaniu mogą obejmować link umożliwiający dołączenie do spotkania, opcje dołączania przez telefon oraz adres wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą dołączać z dowolnego systemu wideo opartego na standardach.

3

Wróć do aplikacji Webex i widoku Informacje o spotkaniu w obszarze. Obok pozycji Osobywybierz pozycję Kopiuj, a następnie przejdź do kalendarza i wklej adresy e-mail w sekcji Do spotkania.

4

Określ datę, godzinę i inne szczegóły, które musisz uwzględnić, a następnie wyślij zaproszenie.