1

Gå till Möten.

2

Klicka på ett möte på listan för att se dess information. Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.


 

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats.

3

Klicka på Delta i i mötesinformationen om du vill ansluta till mötet.

Knappen Delta visas fem minuter före den schemalagda starttiden.


 

Om du har problem med att ansluta till ett möte som är kopplat till ett utrymme kan det beror på att antalet personer som kan delta i ett möte som är kopplat till ett utrymme kan variera. Numret beror på kontotypen för personen som skapade utrymmet som associeras med det mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Klicka för att ansluta till ett videosystem.

6

Klicka på Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras automatiskt.

1

Gå till Möten.

2

Knacka var som helst i mötet för att visa mer information om mötet och vilka som är inbjudna.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats. Möten från din lokala enhets kalender visas också.

3

Från mötesinformationen kan du trycka på Delta för att delta i mötet. Knappen visas fem minuter före mötets starttid och visar antalet minuter tills den schemalagda starttiden. Om det är ett möte som är kopplat till ett utrymme kan du knacka på Meddelande för att skicka ett meddelandetill utrymmet.


 

Om du uppmanas ska du först installera Meetings-appen för att delta i mötet.


 

Om du har problem med att ansluta till ett möte som är kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte som är kopplat till ett utrymme kan variera beroende på kontotypen för den person som skapade utrymmet som hör till mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Tryck för att ansluta till ett videosystem.

6

Knacka på Delta.


 

Ditt möte krypteras automatiskt.

1

Gå till Möten.

2

Klicka på Delta bredvid mötet som du vill delta i.


 

Om du inte ser knappen Delta kan du ändå delta i mötet från mötesinformationen. Klicka på ett möte på listan för att visa dess information, klicka Mötesbeskrivning och kopiera sedan möteslänken. Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats.

Om du har problem med att ansluta till ett möte som är kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte som är kopplat till ett utrymme kan variera beroende på kontotypen för den person som skapade utrymmet som hör till mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer.

3

Om du uppmanas till det klickar du på Öppna Cisco Webex Meetings.


 

Du kan även delta från din webbläsare genom att klicka på Delta i från webbläsaren.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du ansluter från din webbläsare kan du behöva bevilja webbläsaren behörighet att använda kameran och mikrofonen.

5

Klicka på Delta eller Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras automatiskt.