1

Pređi na sastanke.

2

Kliknite na sastanak sa liste da biste videli detaljne informacije. Za više informacija o listi sastanaka, pogledajte Prikaz predstojećih sastanaka.


 

Ako koristite sastanke usluge Cisco Webex hibridni kalendar iz Microsoft Exchange kalendara, Microsoft 365 kalendara ili iz aplikacije Google Calendar za G Suite, prikazaće se pored sastanaka zakazanih sa Webex lokacije.

3

U detaljnim informacijama o sastanku kliknite na Pridruži se da biste se pridružili sastanku.

Dugme Pridruži se pojavljuje se pet minuta pre zakazanog vremena početka.

4

Izaberite podešavanja audio i video prenosa pre nego što se pridružite sastanku.

5

Kliknite nada biste se povezali sa video sistemom.

6

Kliknite na Pridruži se sastanku.


 

Sastanak je automatski šifrovan s kraja na kraj.

Ako ne uspevate da se pridružite sastanku povezanom sa nekim prostorom, može biti da se to događa zbog toga što može da varira broj ljudi koji može da se pridruži, a to zavisi od vrste naloga osobe koja je kreirala prostor povezan sa sastankom. Za više informacija pogledajte Mogućnosti sastanaka i sponzori sastanaka.

1

Pređi na sastanke.


 

Ako koristite uslugu Cisco Webex Hybrid Calendar, onda se osim sastanaka zakazanih preko Webex lokacije prikazuju i sastanci iz Microsoft Exchange kalendara, Microsoft 365 kalendara ili Google kalendara za G paket. Takođe će se prikazati sastanci iz kalendara lokalnog uređaja.

2

Dodirnite neki sastanak da biste videli stranicu sa detaljima sastanka, pa idite na Pregled i dodirnite Pridruživanje da biste se pridružili sastanku.

Dugme za pridruživanje prikazuje broj minuta do zakazanog vremena početka.


 

Više informacija o sastanku dobićete kada izaberete nešto od navedenog:

 • Pregled – pogledajte osnovne informacije o sastanku, kao što su:

  naslov sastanka, vreme, datum, ime povezanog prostora i dugme Pridruživanje,

  lista pozvanih osoba – dodirnite pojedinca da biste prikazali karticu kontakta.

 • Informacije o pridruživanju – pogledajte celu listu informacija za pridruživanje sastanku:

  veza do sastanka, broj sastanka i lozinka za sastanak,

  opcije za pridruživanje preko video-sistema i pridruživanje preko telefona.

 • Opis – pogledajte dnevni red ako ga je obezbedio organizator sastanka.

3

Izaberite podešavanja audio i video prenosa pre nego što se pridružite sastanku.

4

Dodirnite Pridruži se.


 

Sastanak je automatski šifrovan s kraja na kraj.

Ako ne uspevate da se pridružite sastanku povezanom sa nekim prostorom, može biti da se to događa zbog toga što može da varira broj ljudi koji može da se pridruži, a to zavisi od vrste naloga osobe koja je kreirala prostor povezan sa sastankom. Za više informacija pogledajte Mogućnosti sastanaka i sponzori sastanaka.

1

Pređi na sastanke.

2

Kliknite na Pridruži se pored sastanka kojem želite da se pridružite.


 

Ako ne vidite dugme za pridruživanje, ipak možete da se pridružite sastanku iz detaljnih informacija o sastanku. Kliknite na sastanak sa liste da biste videli detaljne informacije, kliknite na Opis sastanka, a zatim kopirajte vezu do sastanka. Za više informacija o listi sastanaka, pogledajte Prikaz predstojećih sastanaka.

Ako koristite sastanke usluge Cisco Webex hibridni kalendar iz Microsoft Exchange kalendara, Microsoft 365 kalendara ili iz aplikacije Google Calendar za G Suite, prikazaće se pored sastanaka zakazanih sa Webex lokacije.

Ako ne uspevate da se pridružite sastanku povezanom sa prostorom, može biti zbog toga što varira broj ljudi koji može da se pridruži sastanku povezanom sa prostorom, u zavisnosti od vrste naloga osobe koja je kreirala prostor povezan sa sastankom. Za više informacija pogledajte Mogućnosti sastanaka i sponzori sastanaka.

3

Ako to bude od vas zatraženo, kliknite na Otvori Cisco Webex Meetings.


 

Takođe, možete da se pridružite iz pregledača tako što ćete kliknuti na Pridruži se iz pregledača.

4

Izaberite podešavanja audio i video prenosa pre nego što se pridružite sastanku.


 

Ako se pridružite iz pregledača, možda ćete morati da dodelite dozvolu pregledaču da koristi kameru i mikrofon.

5

Kliknite na Pridruži se ili Pridružite se sastanku.


 

Sastanak je automatski šifrovan s kraja na kraj.