Aby dodać klastry hybrydowej usługi kontekstowej, zobacz Zarejestruj aplikację w usłudze kontekstowej .

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi , a następnie kliknij Wyświetl poniżej Wszystkie zasoby z karty zasobów lokalnych.

Wszystkie zarejestrowane zasoby lokalne są wyświetlane jako karty zawierające informacje i ustawienia, którymi można zarządzać. Możesz również kliknąć Dodaj zasób aby dodać nowy.

2

(Opcjonalnie) Przefiltruj zasób wyświetlany na tej stronie lub wyszukaj określoną nazwę zasobu.

3

Na karcie zasobów kliknij Ustawienia , a następnie skonfiguruj ustawienia specyficzne dla zasobu zgodnie z wymaganiami.

4

Na karcie zasobów kliknij Ustawienia , a następnie kliknij Węzły aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla węzła zgodnie z wymaganiami.