Zasady zatwierdzania są dostępne w Spotkania Webex i Wydarzenia Webex (nowe) w wersji 41.6 i nowszych witrynach.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex, kliknij strzałkę w dół obok Zaplanować spotkaniei kliknij Zaplanować spotkanie lub Zaplanuj wydarzenie.

2

Dodaj informacje o spotkaniu lub wydarzeniu oraz adresy e-mail osób, które zapraszasz.

3

Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane a następnie wybierz Opcje planowania.

4

Sprawdź wymagany pole wyboru obok Rejestracja.

5

(Opcjonalny) Dostosuj Spotkania Webex i Wydarzenia Webex (nowe) formularz rejestracyjny.

6

Wybierz Automatycznie akceptuj żądania zgodne z regułami zatwierdzania a następnie kliknij Skonfiguruj reguły zatwierdzania.

7

Skonfiguruj swoją regułę i jej parametry. Domyślnie możesz ustawić reguły dla Imię, Nazwisko, i E-mail. Jeśli dostosowałeś formularz rejestracyjny, możesz również ustawić reguły i parametry dla dowolnego z dodanych pytań.

8

Po zakończeniu konfigurowania reguły wybierz Dodaj regułę. Reguły są stosowane w kolejności ich ustawienia.

9

Po skonfigurowaniu wszystkich reguł zatwierdzania wybierz Zapisać.


 

Wszelkie prośby o rejestrację, które nie są zgodne z ustawionymi regułami zatwierdzania, są automatycznie odrzucane. Jeśli chcesz, aby ci rejestrujący wzięli udział w Twoim wydarzeniu, możesz ręcznie przejrzyj i zaakceptuj te prośby o rejestrację.