Regler för godkännande finns tillgängliga Webex Meetings och Webex Events (ny) på webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Logga in på din Webex-webbplats, klicka på rullgardingspilen bredvid Schemalägg ett möte och klicka på Schemalägg ett möte eller Schemalägg en händelse.

2

Lägg till information om ditt möte eller din händelse och lägg till e-postadresser till de personer som du bjuder in.

3

Klicka på Visa avancerade alternativ och välj sedanSchemaläggningsalternativ.

4

Markera kryssrutan Obligatoriskt bredvid Registrering.

5

(Valfritt) Anpassa registreringsformuläret Webex Meetingsoch Webex Events(nytt).

6

Välj Acceptera förfrågningar automatiskt som följer godkännanderegler och klicka sedan på Ställ ingodkännanderegler.

7

Konfigurera din regel och dess parametrar. Som standard kan du ange regler för förnamn, efternamn och e-post. Om du har anpassat registreringsformuläret kan du även ange regler och parametrar för alla de frågor som du har lagt till.

8

När du är klar med en regel väljer du Lägg till regel. Regler tillämpas i samma ordning som de är inställda.

9

När du har ställt in alla regler för godkännande väljer du Spara.


 

Alla registreringsförfrågningar som inte följer de regler för godkännande som du har angett avvisas automatiskt. Om du vill att de här registrerade deltagarna ska delta i din händelse kan du manuellt granska och godkänna dessa registreringsförfrågningar.