Kompozycja

W zależności od liczby uczestników spotkania można przełączać się między następującymi układami:

Układ siatki umożliwia wyświetlenie wideo maksymalnie 25 uczestników spotkania na każdej stronie.

Układ siatki

Układ stosu pokazuje, kto mówi w głównym filmie pod miniaturami filmów maksymalnie sześciu innych uczestników.

Układ stosu jest dostępny, gdy istnieje trzech lub więcej uczestników spotkania.

Układ stosu

Gdy ktoś zacznie udostępniać, fokus przechodzi na zawartość udostępnioną.

Zawsze wiesz, kto udostępnia, ponieważ ich nazwa jest wyświetlana nad treścią po lewej stronie.

Układ stosu, gdy zawartość jest udostępniana

Układ obok siebie pokazuje, kto mówi w głównym filmie obok filmów miniaturowych maksymalnie sześciu innych uczestników.

Układ obok siebie jest dostępny, gdy w spotkaniu bierze udział od trzech do 25 uczestników.

Układ obok siebie

Gdy ktoś zacznie udostępniać, fokus przechodzi na zawartość udostępnioną.

Zawsze wiesz, kto udostępnia, ponieważ ich nazwa jest wyświetlana nad treścią po lewej stronie.

Układ obok siebie, gdy zawartość jest udostępniana

Widoku pełnoekranowego można używać w układzie Siatki, Stosu lub Obok siebie. Widok pełnoekranowy ukrywa pasek menu w górnej części okna aplikacji.

Gdy żadna zawartość nie jest udostępniana, widok pełnoekranowy zwiększa rozmiar podstawowego filmu.

Widok pełnoekranowy

Gdy ktoś udostępnia zawartość, widok pełnoekranowy zwiększa rozmiar udostępnionej zawartości, dzięki czemu można ją wyraźniej zobaczyć.

Widok pełnoekranowy

1

Aby przełączyć się do innego układu, kliknij pozycję Układ , a następnie wybierz Układukład.

Na przykład, gdy nie ma zawartości udostępnionej i trzech lub więcej uczestników spotkania, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Aby użyć układu Siatka, wybierz pozycję Siatka.

  • Aby użyć układu stosu, wybierz pozycję Stos.

  • Aby użyć układu obok siebie, wybierz opcję Obok siebie.

2

Aby ukryć pasek menu w górnej części okna aplikacji, wybierz pozycję Układ, Układ a następnie kliknij przełącznik Widok pełnoekranowy, aby go włączyć.