1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, iść do Ustawienia połączeń.

3

Włącz Alarm priorytetowy.

4

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.


 

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na Harmonogramy zakładka w Dzwonienie do portalu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz harmonogram, aby zastosować się do ustawień połączeń.

5

Kliknij Dodaj harmonogram aby ustawić następujące parametry:

  • Gdy— Wybierz swój predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z—Wybierz, aby zastosować alarm priorytetowy dla połączeń od Dowolny numer telefonu lub Wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe informacje.
  • Alarm lub Nie ostrzegaj— Wybierz, czy chcesz zastosować alert priorytetowy do połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
6

Kliknij Zapisać aby zapisać parametry alertów priorytetowych.

Twój harmonogram został dodany do Alarm lub Nie ostrzegaj stół. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

7

Kliknij opcję Zapisz.