• Pre stránky verzie 42.3 a novších teraz skryté titulky obsahujú na prednej strane meno rečníka.

  • Webex si zapamätá, či ste na predchádzajúcej schôdzi alebo webinári použili automatické titulky, a automaticky ich zapne pri ďalšej.

  • Skryté titulky sú dostupné pre každého jednotlivého používateľa, keď si ich zapne, ale nezobrazia sa mu skryté titulky, ktoré boli zobrazené predtým, ako sa pripojil k schôdzi.

  • Skryté titulky sa uložia iba vtedy, keď bola schôdza zaznamenaná.

  • Linux podporuje automatické skryté titulky v aplikácii Webex.

  • Ak sa použijú urážlivé slová, niektoré písmená v urážlivom slove nahradia hviezdičky. Vytvorili sme vlastný filter vulgárnych výrazov generovaný z bežných urážlivých slov a fráz. Pokračujeme v pridávaní slov a fráz tak, ako nám ich identifikujú.

Caption appear above meeting controls

Ak nikto nehovorí, posledný titulok po 4 sekundách zmizne.

Ak chcete zobraziť titulky, kliknite Zobraziť skryté titulkyShow closed captionv ľavej dolnej časti obrazovky.


 

Ak chcete naraz zobraziť viac alebo menej riadkov textu, zmeňte veľkosť poľa skrytých titulkov. Ukážte na ľubovoľný okraj poľa a potiahnite rukoväť na zmenu veľkosti. Ak chcete vrátiť krabicu do pôvodnej veľkosti a polohy, kliknite Viac > Späť na predvolenú polohu a veľkosť.

Čo urobiť ďalej

Ak nehovoríte po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky alebo máte problém porozumieť prednášajúcemu, schôdza alebo aplikácia webinára dokáže preložiť 13 jazykov do viac ako 100 ďalších jazykov v skrytých titulkoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazte preklad a prepis v reálnom čase na stretnutiach Webex a webinároch Webex.

Ak nikto nehovorí, posledný titulok po 4 sekundách zmizne.

1

Klepnite Viac možností > Skryté titulky

2

Zapnite alebo vypnite Skryté titulky.

3

Ak chcete tieto nastavenia uložiť, ukončite nastavenia skrytých titulkov.

Čo urobiť ďalej

Ak nehovoríte anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky alebo máte problémy s porozumením hovoriaceho, aplikácia Webex Meetings dokáže preložiť 13 jazykov do viac ako 100 ďalších jazykov v skrytých titulkoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazte preklad a prepis v reálnom čase na stretnutiach Webex a webinároch Webex.

Ak je schôdza nahrávaná bez zapnutého Webex Assistant alebo skrytých titulkov, prepis stránky po stretnutí (v Kalendár > Preskúmanie) nie je k dispozícii.

Ak je zapnuté nahrávanie aj Webex Assistant alebo Skryté titulky, potom prepis stránky po stretnutí (v Kalendár > Preskúmanie) zahŕňa iba časť stretnutia, na ktorej bol zapnutý Webex Assistant alebo skryté titulky.