1

Ak Priradenia prerušovacích relácií dialógové okno ešte nie je otvorené, kliknite Prestávkové sedenia aby ste ho otvorili.

Breakout sessions button

 

Iba jeden hostiteľ alebo cohost môže mať Priradenie prerušovacej relácie dialógové okno otvorené naraz.

2

Vyberte, či chcete pridať, premenovať alebo odstrániť oddelenú reláciu:

 • Ak chcete pridať oddelenú reláciu, kliknite Pridať reláciua potom zadajte nový názov relácie alebo stlačte Zadajte použiť predvolený názov.
  Add session

  Priraďte účastníkov k tejto relácii alebo presunúť účastníkov z inej relácie do tejto.

 • Ak chcete premenovať oddelenú reláciu, umiestnite kurzor myši na názov relácie a kliknite Premenovaťa potom zadajte nový názov.
  Rename breakout session
 • Ak chcete odstrániť oddelenú reláciu, umiestnite kurzor myši na oddelenú reláciu a potom kliknite Odstrániť.

  Všetci účastníci relácie budú nepriradení.

1

Klepnite Viac možnostíMore options > Breakout Session.


 

Ak Breakout Session nie je k dispozícii, niekto iný upravuje oddelené relácie. Opýtajte sa hostiteľa alebo spoluhostiteľa, či robia zmeny.

2

Ak chcete pridať oddelenú reláciu, klepnite na Pridať alebo Pridať reláciua potom zadajte nový názov relácie alebo klepnite na Uložiť použiť predvolený názov.

 • Ak chcete pridať oddelenú reláciu, klepnite na Pridať alebo Pridať reláciua potom zadajte nový názov relácie alebo klepnite na Uložiť použiť predvolený názov.
  Add session

  Priraďte účastníkov k tejto relácii alebo presunúť účastníkov z inej relácie do tejto.

 • Ak chcete premenovať oddelenú reláciu, klepnite na vedľa názvu relácie klepnite na Premenovať, zadajte nový názov a potom klepnite na Uložiť.
  Rename breakout session
 • Ak chcete odstrániť oddelenú reláciu, klepnite na vedľa názvu relácie a potom klepnite na Odstrániť reláciu.
1

Klepnite Viac možností > Pokročilé > Breakout Session.


 

Ak Breakout Session nie je k dispozícii, niekto iný upravuje oddelené relácie. Opýtajte sa hostiteľa alebo spoluhostiteľa, či robia zmeny.

2

Vyberte, či chcete pridať, premenovať alebo odstrániť oddelenú reláciu:

 • Ak chcete pridať oddelenú reláciu, klepnite na Pridať reláciu.
 • Ak chcete premenovať oddelenú reláciu, klepnite na vedľa názvu relácie klepnite na Premenovať, zadajte nový názov a potom klepnite na OK.
 • Ak chcete odstrániť oddelenú reláciu, klepnite na vedľa názvu relácie a potom klepnite na Odstrániť reláciu.