1

Ako dodeljivanje sesije za manju grupu učesnika dijalog već nije otvoreno, kliknite na sesije za manje grupe učesnika da biste je otvorili.

Breakout sessions button

 

Samo jedan organizator ili suorganizator može istovremeno da ima dodelu sesije za manju grupu učesnika dijalog se otvori.

2

Odaberite da dodate, preimenujete ili izbrišete sesija za manji broj učesnika:

 • Da biste dodali sesija za manji broj učesnika, kliknite na "Dodaj sesiju", a zatim unesite novo ime za sesiju ili pritisnite Enter da biste koristili podrazumevano ime.
  Add session

  Dodelite učesnike ovoj sesiji ili premestite učesnike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesija za manji broj učesnika, pređite pokazivačem preko imena sesije, kliknite na "Preimenuj", a zatim unesite novo ime.
  Rename breakout session
 • Da biste izbrisali sesija za manji broj učesnika, zadržite pokazivač iznad sesija za manji broj učesnika, a zatim kliknite na "Izbriši ".

  Poništiće se dodela za sve učesnike na sesiji.

1

Dodirnite još opcijaMore options > sesiju za manju grupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Da biste dodali sesija za manji broj učesnika, dodirnite "Dodaj" ili "Dodaj sesiju", a zatim unesite novo ime za sesiju ili dodirnite Sačuvaj da biste koristili podrazumevano ime.

 • Da biste dodali sesija za manji broj učesnika, dodirnite "Dodaj" ili "Dodaj sesiju", a zatim unesite novo ime za sesiju ili dodirnite Sačuvaj da biste koristili podrazumevano ime.
  Add session

  Dodelite učesnike ovoj sesiji ili premestite učesnike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesija za manji broj učesnika, dodirnite ... Pored imena sesije, dodirnite "Preimenuj", unesite novo ime, a zatim dodirnite Sačuvaj.
  Rename breakout session
 • Da biste izbrisali sesija za manji broj učesnika, dodirnite ... pored imena sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.
1

Dodirnite još opcija > napredne sesije > sesije za manju grupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Odaberite da dodate, preimenujete ili izbrišete sesija za manji broj učesnika:

 • Da biste dodali sesija za manji broj učesnika, dodirnite Dodaj sesiju.
 • Da biste preimenovali sesija za manji broj učesnika, dodirnite ... pored imena sesije, dodirnite "Preimenuj", unesite novo ime, a zatim dodirnite U redu.
 • Da biste izbrisali sesija za manji broj učesnika, dodirnite ... pored imena sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.