Access calling settings on desktop

Nastavenie dosahu na jedno číslo sa líši v závislosti od telefónnej služby, ktorú máte. Ak si nie ste istý, existuje jednoduchý spôsob, ako to povedať.

Ak nevidíte Dosah jedného čísla možno ho budete musieť najskôr zapnúť v Starostlivosť o seba portál. Možno ste oboznámení s používaním Starostlivosť o seba portál na nastavenie možností pre váš telefón. Aplikácia Webex používa tieto nastavenia a umožňuje vám ich pohodlne pridávať z aplikácie.

1

Choďte do svojho profilový obrázok, vyberte nastavenie (Windows) alebo Predvoľby (Mac), vyberte Volaniea potom kliknite Rozšírené nastavenia hovorov otvorte portál vo webovom prehliadači.

2

Vyberte Moje telefóny a postupujte podľa pokynov na pridanie ďalšieho telefónneho čísla, na ktoré chcete zvoniť pri prijímaní pracovných hovorov.

Keď zapnete dosah na jedno číslo a nemáte zapnuté presmerovanie hovorov, uvidíte v päte vašej aplikácie teraz namiesto . Keď umiestnite kurzor myši na ikonu, uvidíte Dosah jedného čísla je povolený.

3

Po pridaní telefónnych čísel môžete spravovať nastavenia dosahu jedného čísla z Aplikácia Webex. Choďte do svojho Nastavenia hovoruv päte aplikácie a potom podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie čísel

1

Choďte do svojho profilový obrázok, vyberte nastavenie (Windows) alebo Predvoľby (Mac) a potom kliknite Volanie.

2

Choďte na Dosah jedného čísla nadpis a vyberte + Pridajte číslo.

3

Pridajte číslo (bez kódu krajiny) a popis a potom vyberte Uložiť.

Ak zadáte kód krajiny, hovory nemusia fungovať. Nezabudnite teda uviesť iba predvoľbu a číslo.

4

Choďte do svojho Nastavenia hovoruv päte aplikácie a potom podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie čísel.

Klepnite na svoje profilový obrázok, ísť do nastavenie > Volaniea potom zapnite Dosah jedného čísla vedľa čísel podľa vášho výberu.

Ďalšie čísla môžete pridať zo svojej počítačovej aplikácie.


 

Toto sú rovnaké čísla, ktoré môžete použiť Zavolaj späť, čo je funkcia, ktorú máte k dispozícii len vtedy, ak máte nastavenú službu Webex Calling alebo Calling hostenú poskytovateľom služieb.