Izvršite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti ako želite da vratite fotoaparat u originalne postavke. Ovo može da reši neke tehničke probleme.


Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom resetovanja.

1

Otvorite aplikaciju Webex Desk Camera.

2

Kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti postavki.