Zapisivanje transkripta

Za WBS39.5 i kasnije, sada su dostupni automatski transkripti snimanja.


Webex sastanci ili događaji moraju biti snimljeni da bi se oni transkribuje.

Možete da omogućite automatsku transkripciju zvuka za sve snimljene Cisco Webex sastanke i događaje ili možete da omogućite funkciju samo za određene korisnike. Transkripti se pojavljuju tokom reprodukcije snimanja. Korisnici mogu da pretražuju tekst u transkriptu da bi proverili šta je rečeno i kada.

Transkripti su dostupni na engleskom jeziku i podržavaju samo transkripcioni engleski audio.


Zapisivanje transkripta trenutno nije dostupno za Webex ponude koje je odobrio FedRAMP.

Kada se snimak dovrši, potrebno je otprilike dvostruko više trajanja sastanka da bi bio proizveden.

Kada je transkript dostupan, on se pojavljuje pored snimka.

Omogući snimanje transkripta za Vašu Cisco Webex lokaciju

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "Uobičajene postavke lokacije> opcije" .

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i proverite izbor u polju za potvrdu Kreiraj transkripte snimanja za MP4 snimanja svih domaćina.

Ova postavka omogućava transkripte za MP4 snimke svih domaćina na Webex lokaciji.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene domaćine, sledite korake u okviru Omogući transkripte snimanja za korisnika.

3

Ako ste proverili prethodno polje za potvrdu, i dalje možete da dozvolite domaćinima da odaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete proveriti da li će domaćini uključiti ili isključiti snimanje transkripta u okviru za potvrdu "Željene postavke za Moj Webex".

Korisnici mogu da postave željene postavke u > za > Kreiranje transkripta snimanja za sve moje MP4 snimke.

Omogućavanje transkripta snimanja za korisnika

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju "Upravljanje > Uređivanje korisnika" .

2

Koristite opcije pretrage da biste pronašli korisnika za koga želite da omogućite transkripte, a zatim kliknite na ime tog korisnika.

3

U odeljku > "Opšte postavke" pogledajte odeljak Kreiranje transkripta snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika.Takođe možete da omogućite transkripte za nove korisnike kada kreirate njihove naloge. Idite na lokaciju > Dodaj korisničke > privilegije > Opštepostavke, a zatim proverite stavku Kreiraj transkripte snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika.Omogući snimanje transkripta za Vašu Cisco Webex lokaciju

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu pogledajte stavku Uobičajene postavke > opcije lokacije.

2

Pomerite se nadole i proverite izbor u polju za potvrdu Kreiraj transkripte snimanja za MP4 snimanja svih domaćina.

Ova postavka omogućava transkripte za MP4 snimke svih domaćina na Webex lokaciji.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene domaćine, sledite korake u okviru Omogući transkripte snimanja za korisnika.

3

Ako ste proverili prethodno polje za potvrdu, i dalje možete da dozvolite domaćinima da odaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete proveriti da li će domaćini uključiti ili isključiti snimanje transkripta u okviru za potvrdu "Željene postavke za Moj Webex".

Korisnici mogu da postave željene postavke u > za > Kreiranje transkripta snimanja za sve moje MP4 snimke.

Omogućavanje transkripta snimanja za korisnika

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite transkripte.

2

U panelu koji se otvara sa desne strane, u odeljku Usluge izaberite stavku Sastanak.

3

U okviru Webexlokacije za sastanke izaberite Webex lokaciju korisnika.

4

Izaberite stavku Privilegije korisnika, a zatim izaberite stavku Više opcija korisničkih postavki i kodova za praćenje.

5

Proverite kreiranje transkripta snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika.

Česta pitanja

Pitanje: Da li postoji naplata korišćenja usluge transkripcije?

Odgovor: Usluga snimanja transkripcija nema dodatne troškove za klijente kojima je trenutno omogućen NBR (Snimci zasnovani na mreži). Administratori moraju da obezbede da NBR i mogućnost transkripcije budu ON za njihove lokacije.

Pitanje: Da li je usluga transkripcije dostupna u mom regionu?

Odgovor: Usluga transkripcije je dostupna globalno za sve korisnike koji koriste NBR. Međutim, usluga transkripcije snimanja podržava samo engleski jezik. Ako je sastanak na jeziku koji nije engleski, rezultujući transkript možda neće imati smisla.

Pitanje: Koliko je vremena potrebno da se snimak transkribuje?

Odgovor: U većini okolnosti, transkript se pojavljuje u roku od dva puta duže od trajanja sastanka koji se transkribuje. Međutim, u retkim okolnostima može da potraje i do 24 sata da bi se transkripcija pojavila, bilo zbog veličine sastanka, ili zbog privremenog opterećenja motora transkripcije.

Pitanje: Kako da preuzmem transkripte?

Odgovor: Transkripte možete preuzeti sa Webex lokacije u programu Modern View.

Pitanje: Zašto ne vidim svoje transkripte?

Odgovor: Transkripti možda nisu dostupni iz sledećih razloga:

  • Vaš nalog nije omogućen za transkripte – Ako ne vidite tablu za transkript kada reprodukujete snimke, onda nije omogućena usluga transkripta. Obratite se administratoru lokacije za aktiviranje usluge transkripcije.

  • Umesto transkripta vidite grešku na tabli za transkript – Sistem neće napraviti transkript ako se predviđa da će ukupni kvalitet/tačnost transkripta biti loša. Može se desiti ako je kvalitet zvuka na sastanku bio loš zbog sledećih ograničenja:

    • Noisy pozadina

    • Jadna akustika

    • Reči koje nisu engleske prisutne u audio zapisu

    • Debeli akcenti