Omogućavanje poziva na čekanju za korisnike platforme Webex Calling

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/ idite do stavke Korisnici i izaberite korisnika kojem želite da uključite pozive na čekanju.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Rukovanje pozivima.

3

Uključite Pozivi na čekanju.


 

Preklopnik za pozive na čekanju je podrazumevano omogućen.

Omogućavanje poziva na čekanju za radne prostore

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/ idite do stavke Radni prostori i izaberite radni prostor kojem želite da uključite uslugu poziva na čekanju.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Rukovanje pozivima.

3

Uključite Pozivi na čekanju.


 

Preklopnik za pozive na čekanju je podrazumevano omogućen.