Webex Calling kullanıcıları için çağrı bekletmeyi etkinleştirin

1

https://admin.webex.com/ müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve çağrı bekletmeyi etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Çağrı ve Çağrı işleme’yi seçin.

3

Çağrı Parkı'nı etkinleştirin.


 

Çağrı bekletme ayarı varsayılan olarak etkindir.

Çalışma alanları için çağrı bekletmeyi etkinleştirin

1

https://admin.webex.com/ müşteri görünümünden Çalışma Alanları’na gidin ve çağrı bekletme hizmetini etkinleştirmek istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Çağrı ve Çağrı işleme’yi seçin.

3

Çağrı Parkı'nı etkinleştirin.


 

Çağrı bekletme ayarı varsayılan olarak etkindir.