Botovi i druge aplikacije vam omogućavaju da povećate svoju produktivnost proširenjem funkcionalnosti Webexa. Cisco Webex App Hub sadrži katalog aplikacija koje su razvili Cisco i programeri nezavisnih proizvođača koji su dostupni svima koji koriste Webex i Webex sastanke.

Mnogi botovi koje je razvio Cisco prate određeni obrazac: ovi botovi vam šalju prilagođena obaveštenja u odgovarajućem Webex prostoru da bi vam rekli o nečemu što se dešava u aplikaciji nezavisnog proizvođača. Na primer, bot objavljuje poruku da bi vas obavestio kada je datoteka otpremljena u fasciklu "Okvir" ili kada se red dodaje u pametni list.

Neki botovi dozvoljavaju dodatnu funkcionalnost. Na primer, sa Jirom i Trellom možete da koristite komande u Webex prostoru da bi vam bot dovršio radnje na lokaciji nezavisnog proizvođača.

Imate problema sa podešavanjem ovih tokova posla? Ako se zaglavite ili naiđeš na bilo kakve probleme sa botom, obratite se podršci za programere aplikacija za pomoć.

Koristimo Dropbox kao primer u ovom zadatku da bismo ilustrovali proces kreiranja toka posla, aplikacije navedene ispod koriste ovaj isti proces. Za ostale aplikacije možete da pronađete više informacija na čvorištu aplikacije Cisco Webex.

1

Idi na Webex i napravi razmak sa botom koristeći bot email ID za tog bota.

2

Unesite upravljanje u prostor i pošaljite. Ako ste u prostoru sa više od bota, i @mention, uđite u manage , pa onda pošaljite.

Bot odgovara linkom ka sajtu gde možete da upravljate svojim tokovima posla, zato samo napred i kliknite na vezu.
3

Kliknite na dugme "Odaberi tok posla" da biste dodali tok posla "Otpremljena datoteka".

4

Ako je ovo vaš prvi tok posla za aplikaciju, potrebno je da ovlastite aplikaciju nezavisnog proizvođača. Kliknite na dugme Dalje ,kliknite na dugme Dodaj , a zatim se prijavite u aplikaciju nezavisnog proizvođača da biste dovršili autorizaciju.

Ako ste već prijavljeni u aplikaciju, možda nećete biti upitani da se prijavite u aplikaciju nezavisnog proizvođača.

5

Pokrenite novi tok posla otpremljene datoteke. Ovaj proces može da varira od aplikacije do aplikacije, ali u svim slučajevima možete da imenujete tok posla, izaberete autorizaciju (nalog) koju želite da koristite, a zatim odaberete format teksta obaveštenja. Druga polja su specifična za botove.

6

(Opcionalno) Onemogućite podrazumevanu poruku obaveštenja o prijemu da biste prilagodili format obaveštenja. Atribute koje želite možete da odaberete tako da tekst obaveštenja zadovoljava vaše potrebe.

7

Kliknite na dugme Gotovo kada završite sa promenom formata, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kada završite sa konfigurisanjem toka posla.

Veb lokacija i Webex vas obaveštavaju o uspešnom kreiranju toka posla, međutim neke aplikacije, kao što je Dropbox, mogu doći do kašnjenja u slanju obaveštenja.

Evo liste nekih aplikacija koje je kreirao Cisco, a sve aplikacije možete da pregledate na čvorištu aplikacije Cisco Webex. Biće vam potreban ovaj ID e-pošte da biste podesili tok posla. Na primer, ID e-pošte za Dropbox Dropbox.bot@webex.bot.

Botovi

ID e-pošte bota

Asana

Asana.bot@webex.bot

Basecamp

Basecamp.bot@webex.bot

Bitbucket

  • BitbucketCloud.bot@webex.bot

  • BitbucketServer.bot@webex.bot

Box

Box.bot@webex.bot

Kodiranje

Codeship.bot@webex.bot

DocuSign

DocuSign.bot@webex.bot

Dropbox

Dropbox.bot@webex.bot

Eventbrite

Eventbrite.bot@webex.bot

Excel Online

ExcelOnline.bot@webex.bot

GitHub

  • GitHubCloud.bot@webex.bot

  • GitHubEnterprise.bot@webex.bot

Google kalendar

GoogleCalendar.bot@webex.bot

Google Drive

GoogleDrive.bot@webex.bot

Google zadaci

GoogleTasks.bot@webex.bot

Heroku

Heroku.bot@webex.bot

Dћenkins

Jenkins.bot@webex.bot

Jira

  • JiraCloud.bot@webex.bot

  • JiraServer.bot@webex.bot

Poštanski šmek

Mailchimp.bot@webex.bot

Marketo

Marketo.bot@webex.bot

Nova relikvija

NewRelic.bot@webex.bot

OneDrive

OneDrive.bot@webex.bot

OneDrive za posao

OneDriveforBusiness.bot@webex.bot

OneNote

OneNote.bot@webex.bot

Outlook obaveštenja za Microsoft Office 365

OutlookAlerts.bot@webex.bot

PagerDuty

PagerDuty.bot@webex.bot

Pivotal Tracker

PivotalTracker.bot@webex.bot

RSS

RSS.bot@webex.bot

Obaveštenja o prodaji

SalesforceAlerts.bot@webex.bot

ServiceNow

ServiceNow.bot@webex.bot

SharePoint Online

SharePointOnline.bot@webex.bot

Pametni list

Smartsheet.bot@webex.bot

Pruga

Stripe.bot@webex.bot

SurveyMonkey

SurveyMonkey.bot@webex.bot

Todoist

Todoist.bot@webex.bot

Trello

Trello.bot@webex.bot

Twitter

Twitter.bot@webex.bot

Korisničkovoice

UserVoice.bot@webex.bot

Azure DevOps

  • AzureDevOpsServices.bot@webex.bot

  • AzureDevOpsServer.bot@webex.bot

xMatters

xMatters.bot@webex.bot

zendesk

Zendesk.bot@webex.bot

Zoho CRM

ZohoCRM.bot@webex.bot

Zoho Pošta

ZohoMail.bot@webex.bot