Med bottar och andra appar kan du öka din produktivitet genom att utöka funktionaliteten i Webex. Den Cisco Webex App Hub innehåller en katalog av appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare som är tillgängliga för alla som använder Webex och Webex Meetings.

Många av de bottar som utvecklas av Cisco följer ett visst mönster: dessa bottar skickar dig anpassade aviseringar i motsvarande Webex-utrymme för att berätta om något som händer i ett program från tredje part. Boten lägger till exempel ut ett meddelande för att meddela när en fil överförs till en Box-mapp eller när en rad läggs till i en Smartsheet.

Vissa bottar ger ytterligare funktionalitet. Med Jira och Trello kan du till exempel använda kommandon i Webex-utrymmet för att utföra bot-åtgärder åt dig på tredjepartswebbplatsen.

Har du problem med att konfigurera dessa arbetsflöden? Om du fastnar eller stött på några problem med en bot ska du kontakta appens utvecklarsupport för att få hjälp.

Vi använder Dropbox som ett exempel i denna uppgift för att illustrera processen med att skapa ett arbetsflöde. De appar som listas nedan använder samma process. För andra appar kan du hitta mer information om Cisco Webex AppHub.

1

Gå till Webex och skapa ett utrymme med boten med hjälp av bot-e-post-ID för boten.

2

Ange hantera i utrymmet och skicka. Om du är i ett utrymme med mer än bara bot, @mention bot, ange hantera och sedanskicka.

Bot svarar med en länk till webbplatsen där du kan hantera dina arbetsflöden, så kom igång och klicka på länken.
3

Klicka på Välj ett arbetsflöde för att lägga tillarbetsflödet Ny fil överförd.

4

Om detta är ditt första arbetsflöde för appen måste du tillåta tredjepartsprogrammet. Klicka Nästa, klicka på Lägg till och logga sedan in påtredjepartsprogrammet för att slutföra auktoriseringen.

Om du redan är inloggad på appen kommer du kanske inte att uppmanas att logga in på tredjepartsprogrammet.

5

Starta det nya filuppladdningade arbetsflödet. Den här processen kan variera från en app till en annan, men i alla fall kan du namnge ditt arbetsflöde, välja vilken auktorisering (konto) du vill använda och sedan välja formatet på meddelandetexten. Andra fält är bot-specifika.

6

(Valfritt) Inaktivera Få standardmeddelande för att anpassa formatet på dina aviseringar. Du kan välja de attribut du föredrar så att meddelandetexten uppfyller dina behov.

7

Klicka på Klar när du har ändrat formatet och klicka sedan på Spara när du är klar med konfigurering av ditt arbetsflöde.

Både webbplatsen och Webex meddelar dig om det lyckade skapandet av ditt arbetsflöde, men vissa appar, t.ex. Dropbox, kan uppleva en fördröjning när du skickar aviseringar.

Här är en lista över några av apparna som har skapats av Cisco och du kan granska alla appar i Cisco Webex App Hub. Du behöver detta e-post-ID för att skapa ett arbetsflöde. Till exempel e-post-ID för Dropbox är Dropbox.bot@webex.bot.

Bots

E-post-ID för bot

Asana

Asana.bot@webex.bot

Basecamp

Basecamp.bot@webex.bot

Bit en

  • BitbucketCloud.bot@webex.bot

  • BitbucketServer.bot@webex.bot

Ruta

Box.bot@webex.bot

Kodning

Codeship.bot@webex.bot

DocuSign (DocuSign)

DocuSign.bot@webex.bot

Dropbox

Dropbox.bot@webex.bot

Eventbrite

Eventbrite.bot@webex.bot

Excel Online

ExcelOnline.bot@webex.bot

Github

  • GitHubCloud.bot@webex.bot

  • GitHubEnterprise.bot@webex.bot

Google Kalender

GoogleCalendar.bot@webex.bot

Google Drive

GoogleDrive.bot@webex.bot

Google-uppgifter

GoogleTasks.bot@webex.bot

Bes?tt

Heroku.bot@webex.bot

Jenkins

Jenkins.bot@webex.bot

Jira

  • JiraCloud.bot@webex.bot

  • JiraServer.bot@webex.bot

Mailchimp

Mailchimp.bot@webex.bot

Marketo

Marketo.bot@webex.bot

Ny omr?ning

NewRelic.bot@webex.bot

OneDrive

OneDrive.bot@webex.bot

OneDrive för företag

OneDriveforBusiness.bot@webex.bot

Onenote

OneNote.bot@webex.bot

Outlook-aviseringar för Microsoft Office 365

OutlookAlerts.bot@webex.bot

PagerDuty

PagerDuty.bot@webex.bot

– Det är bara ett sätt att se det.

PivotalTracker.bot@webex.bot

RSS

RSS.bot@webex.bot

Salesforce-aviseringar

SalesforceAlerts.bot@webex.bot

ServiceNow

ServiceNow.bot@webex.bot

SharePoint Online

SharePointOnline.bot@webex.bot

Smartsheet

Smartsheet.bot@webex.bot

Stripe

Stripe.bot@webex.bot

UndersökningNyckel

SurveyMonkey.bot@webex.bot

Todoist

Todoist.bot@webex.bot

Trello

Trello.bot@webex.bot

Twitter

Twitter.bot@webex.bot

Användarvoice

UserVoice.bot@webex.bot

Azure DevOps

  • AzureDevOpsServices.bot@webex.bot

  • AzureDevOpsServer.bot@webex.bot

xMatters

xMatters.bot@webex.bot

Zendesk

Zendesk.bot@webex.bot

Zoho CRM

ZohoCRM.bot@webex.bot

En e-post

ZohoMail.bot@webex.bot