Nije moguće pronaći korisnički nalog u Cisco Webex administraciji sajta za sastanke

Nije moguće pronaći korisnički nalog u Cisco Webex administraciji sajta za sastanke

Korisničko ime se ne pojavljuje na stranici administracije sajta Cisco Webex Sastanci.


Napomena:Cisco Webex Sastanci sa Webex nalozima se vode preko Cisco Webex Control Hub-ahttps://admin.webex.com, a ne preko Webex Site Administration-a.Samo samostalni Webex sajtovi bez Webex aplikacije imaju upravljanje korisnicima preko Webex administracije sajtova.

Rešenje:

Samo administratori sajta

Da biste pronašli korisnički nalog:
  1. Prijavite se na Cisco Webex portal za administraciju sajtova za sastanke.(Primer:SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Kliknite na Upravljanje korisnicima u levoj navigacionoj traci.
  3. Kliknite na Izmeni korisnika.
  4. Izaberite Svi korisnici iz emisije:spuštanje.
  5. Unesite kriterijume za pretragu da biste pronašli korisnički nalog, a zatim kliknite na Pretraži.
    • Napomena : Uverite se da nalog ne čeka odobrenje administratora sajta.Proverite tako što ćete se prijaviti na stranicu Administrator sajta, a zatim kliknite na Zahtevi za novim korisničkim nalogom:xx link.

Da li je ovaj članak bio koristan?