Det gick inte att hitta ett användarkonto i Cisco Webex Meetings-webbplatsadministration

Kunde inte hitta användarkonto i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings

Användarnamnet visas inte på Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings sidan.


Obs! Cisco Webex Meetings med Webex-konton hanteras via en Cisco Webex Control Hub på https://admin.webex.com, inte Webex-webbplatsadministration. Endast fristående Webex-webbplatser utan Webex-appen har användarhantering via Webex-webbplatsadministration.

Lösning:

Endast webbplatsadministratörer

Så här hittar du ett användarkonto:
  1. Logga in på Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings portal. (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com/admin.php)
  2. Klicka på Användarhantering i den vänstra navigeringsraden.
  3. Klicka på Redigera användare.
  4. Välj Alla användare ivisa: rullgardingsrullgarding.
  5. Ange sökkriterier för att hitta användarkonto klicka sedan på Sök.
    • Obs!Kontrollera att kontot inte väntar på godkännande av webbplatsadministratören. Kontrollera genom att logga in på webbplatsadministrationssidan och klicka sedan på ny användare Kontoförfrågningar: xx länk.

Var den här artikeln användbar?