Greška: "Potrebna dozvola" upit prilikom poziva iz aplikacije Webex na iOS uređaju

PROBLEMPrilikom pokušaja da se pridružite sastanku pomoću Webex iOS aplikacije, dobićete upit sa navodom "Potrebna dozvola".


REZOLUCIJU

  1. Na uređaju pristupite opciji Podešavanja > "Privatnost i > mikrofon".
  2. Uključite Webex i Webex Meet.

UZROK
Kada pokušavate da se povežete putem podataka (ne birate poziv za pridruživanje sastanku ili primate povratni poziv), Webex će za zvuk koristiti mikrofon i zvučnik uređaja. Ovo zahteva omogućene dozvole u opciji Privatnost i bezbednost.
Da li je ovaj članak bio koristan?