Fel:"Webex tillåts inte att använda din mikrofon" i Webex Meetings mobilappen

Hur ställer jag in sekretessinställningarna så att Webex får åtkomst till mikrofonen på min iPhone eller iPad?

Hur tillåter jag åtkomst till Webex för mikrofonen på min mobilenhet?

Fel:"Webex tillåts inte att använda din mikrofon" i Webex Meetings mobilappen

Jag får felmeddelandet "Webex tillåts inte att använda din mikrofon" när jag försöker "Ring via internet"

"Webex tillåts inte att använda din mikrofon" när du deltar ljudkonferens från Webex-appen för iOS.

Orsak:

Om sekretessinställningarna på din iOS-enhet inte är inställda på att ge appar åtkomst till din mikrofon kan följande felmeddelande visas när du försöker ringa via internet till ljudkonferens för ditt möte:

Webex tillåts inte att använda din mikrofon

För att ringa via internet går du till appen Inställningar, knackar på Sekretess, knackar på Mikrofonoch ställer in "Webex" på .

Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Öppna inställningsappen .
  2. Tryck för att öppna Sekretess.
  3. Knacka på Mikrofon.
  4. Tryck på skjutreglaget för att visa grönt (På) för Webex.

Var den här artikeln användbar?