Najpre proverite da li je aplikacija Webex podržana na vašoj određenoj verziji uređaja iPhone, iPad ili Android.

Zatim proverite da li vaš uređaj podržava biometrijsku potvrdu identiteta.


 

Iako neki uređaji podržavaju prepoznavanje lica, neki stariji uređaji mogu podržavati samo prepoznavanje otiska prsta.

1

Dodirnite profil, pristupite opciji "Podešavanja", izaberite stavku Privatnost, a zatim dodirnite "Koristi Face ID potvrdu identiteta".

Ako Funkcija Face ID nije podržana, izaberite opciju "Koristi touch ID potvrdu identiteta". Ako touch ID nije povezan podesiti u podešavanjima uređaja, morate da ga omogućite.

Pratite uputstva na ekranu da biste podesiti na biometrijske uređaje bezbednosna podešavanja.


 

Ako nemate šifru za prolaz, od vas će se zatražiti da kreirate jednu kao alternativni način za potvrdu identiteta.

2

Dodirnite zaključani ekran da biste podesili vreme za zaključavanje aplikacije. Izaberite odmah tako da se aplikacija zaključava kad god je napustite ili podesite tajmer tako da se zaključa nakon perioda neaktivnosti. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Nakon 1 minuta

  • Nakon 5 minuta

  • Nakon 10 minuta

3

Da biste ponovo otvorili aplikaciju sa zaključanog ekrana aplikacije, pogledajte uređaj da biste koristili Face ID ili skenirali otisak prsta da biste koristili funkciju Touch ID.

Ako vaš uređaj ne prepozna skeniranje lica ili otisak prsta, unesite lozinku.


 

Ako se odjavite iz aplikacije Webex, moraćete ponovo da konfigurišete Face potvrdu ID identiteta, sledeći put kada se prijavite.

Informacije o podršci za Apple ID funkciji Face ID potražite u sledećim člancima:

1

Dodirnite profil, idite u Podešavanja, izaberite stavku Privatnost, a zatim dodirnite Koristi biometrijsku potvrdu identiteta.

Pratite uputstva na ekranu da biste podesiti na biometrijske uređaje bezbednosna podešavanja.


 

Ako nemate lozinku ili bezbednosni obrazac, od vas će se zatražiti da kreirate jednu kao alternativni način za potvrdu identiteta.

2

Dodirnite zaključani ekran da biste podesili vreme za zaključavanje aplikacije. Izaberite " Kada je zatvorena" tako da se aplikacija zaključa kad god je napustite ili podesite tajmer tako da se zaključa nakon perioda neaktivnosti. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Nakon 1 minuta

  • Nakon 5 minuta

  • Nakon 10 minuta

3

Da biste ponovo otvorili aplikaciju sa ekrana zaključane aplikacije, skenirajte otisak prsta ili pogledajte uređaj da biste koristili prepoznavanje lica.


 

Ako vaš uređaj ne prepozna vaš otisak prsta ili skeniranje lica, unesite lozinku ili bezbednosni obrazac.