Pregled

Webex Teams i Webex sastanke možete da obezbedite u kontrolnom čvorištu. Nove porudžbine i prenosi mogu da se nabave u kontrolnom čvorištu. Nove porudžbine i prenosi počinju mapiranjem pretplate, a zatim nastavljaju na osnovu toga da li nabavljate novu porudžbinu ili prenos.

Obezbeđivanje novih porudžbina

Kada naručite nove usluge za Webex Teams ili Webex sastanke , moći ćete da ihobezbedite i upravljate njima pomoću kontrolnog čvorišta.

Dobićete e-poruku dobrodošlice koja uključuje vezu za podešavanje usluga. Ako niste dobili tu e-poruku, obratite se prodavcu sa kojim ste radili da biste naručili porudžbinu.

Nalozi za nabavku sa šifrom prenosa

Ako dovršavate proces obezbeđivanja i nameravate da prenesete postojeću aktivnu lokaciju na pretplatu, onda vam je potreban kôd prenosa i lista odobrenih lokacija za prenos. Za ove informacije obratite se prodavcu.

Ispravke pretplate na odredbe

Kada prosledite zahtev za ažuriranje, licence i usluge ulaze u stanje čekanja i potrebno ih je obezbediti u kontrolnom čvorištu.

Mapiranje pretplate za obezbeđivanje porudžbina

Prvi korak u procesu obezbeđivanja je mapiranje pretplate. Ovo ćete morati da uradite ako obezbedite novu organizaciju ili je prenesete.

1

Otvorite e-poruku koju ste dobili pod naslovom Obezbeđivanje informacija potrebnih za porudžbinu...i kliknite na dugme Podešavanje usluge.

2

Kliknite na dugme Dalje.

3

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako želite da podesite servis, izaberite stavku Da, ja ću podesiti i izabrati sledeće. Kada kliknete nadugme "Dalje", sistem proverava vašu e-adresu (koja se naziva e-pošta za obezbeđivanje kontakata, pošto vi nalaћete nalog) u odnosu na postojeжe Webex organizacije da bi proverio da li organizacija veж postoji.
  • Ako nećete da podesite servis, odaberite drugu osobu u mom preduzeću koja će biti podešena, kliknite na dugme Dalje .
4

U nastavku ćete videti jedan od tri opisana rezultata. Podebljani deo je prva rečenica poruka koje ste primili. Ostalo je opis onoga što poruka označava.

  • Na osnovu vaše e-adrese, podudarali ste se sa sledećom organizacijom. To znači da se obezbeđivanje e-pošte za kontakt podudara sa postojećom Webex organizacijom. Ako je to slučaj, pregledajte informacije organizacije i kliknite na dugme Dalje.
  • Na osnovu e-adrese, nismo mogli da pronađemo organizaciju u našem sistemu identiteta kojoj možda pripadate. To znači da se obezbeđivanje e-pošte za kontakt ne podudara sa postojećom Webex organizacijom. Možete odabrati da kreirate novu organizaciju – izaberite stavku Kreiraj organizaciju, unesite e-adresu administrativnog kontakta, Ime kompanije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  • Na osnovu navedene e-adrese, pronašli smo sledeću Webex organizaciju koja se podudara sa domenom ovog korisnika. To znači da se obezbeđivanje e-pošte za kontakt ne podudara ni sa jednom poslovnom datotekom, ali pridruženi domen već pripada Webex organizaciji. U tom slučaju, pažljivo pregledajte organizacije i koristite dole navedenu sliku da biste identifikovali da li je ovo prava organizacija za izbor i izbor Odaberite ovu org. Obratite se prodavcu ako niste sigurni.
5

Pregledajte mapiranje pretplate. Ako sve izgleda desno kliknite na dugme "Dalje".

6

Odaberite jednu:

Prenos postojeće Cisco Webex lokacije u pretplatu

1

Prijavite se u kontrolno čvorište, složite se sa uslovima korišćenja usluge i kliknite na dugme Dalje.


 

Ako kreirate novu Webex organizaciju, od vas će biti zatraženo da kreirate lozinku pre nego što započnete proces obezbeđivanja.

2

Pregledajte pretplatu i kliknite na dugme Prvi koraci.


 

Ako odaberete opciju "Sačuvajza kasnije", pretplata neće biti obezbeđena.

3

Na kartici Postavke sastanka proverite da li imam kôd za prenos da biste migrirali postojeće polje webeks lokacije, unesite kôd prenosa za neku od Webex lokacija i kliknite na dugme Dalje .


 

Ako prenosite više lokacija, one se automatski povlače iz trgovinskog sistema kada unesete neko od imena lokacija.

4

Da biste dodali još Webex lokacija, unesite ime, odgovarajuću vremensku zonu i izaberite stavku Proveri valjanost.

5

Odaberite gde želite da upravljate korisnicima, u kontrolnom čvorištuili administraciji Webex lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

6

Rasporedite licence na neophodnim lokacijama i kliknite na dugme Dalje.


 

Uverite se da se količine licenci koje dodeljujete podudaraju sa postojećom pretplatom. Ako nešto izgleda dobro, obratite se prodavcu.

7

Pregledajte informacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

8

Unesite poddomain, proverite da li je dostupan i izaberite stavku Sačuvaj.

Poddomeske možete promeniti kasnije u Webexu ako je potrebno.

9

Kliknite na dugme "Odredba" i vaša porudžbina je obezbeđena.

Obezbeđivanje novog Webex teams i Webex redosleda sastanaka

1

Prijavite se u kontrolno čvorište, složite se sa uslovima korišćenja usluge i kliknite na dugme Dalje.


 

Ako kreirate novu Webex organizaciju, od vas će biti zatraženo da kreirate lozinku pre nego što započnete proces obezbeđivanja.

2

Pregledajte pretplatu i kliknite na dugme Prvi koraci.


 

Ako odaberete opciju "Sačuvajza kasnije", porudžbina neće biti obezbeđena.

3

Na kartici "Postavke sastanka" pogledajte opciju "Da", zadržite ovu lokaciju... ako želite da zadržite lokaciju koju ste kreirali kao deo probne vrednosti. Ako to ne uradite, ostavite polje neprovereno i kliknite na dugme Dalje.

4

Da biste dodali još Webex lokacija, unesite ime, odgovarajuću vremensku zonu i izaberite stavku Proveri valjanost.

5

Odaberite gde želite da upravljate korisnicima, u kontrolnom čvorištuili administraciji Webex lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

6

Rasporedite licence na neophodnim lokacijama i kliknite na dugme Dalje.


 

Morate da distribuirate sve licence pre nego što dugme "Dalje" bude omogućeno.

7

Pregledajte informacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

8

Unesite poddomain, proverite da li je dostupan i izaberite stavku Sačuvaj.

Poddomeske možete promeniti kasnije u kontrolnom čvorištu ako je potrebno.

9

Kliknite na dugme "Odredba" i vaša porudžbina je obezbeđena.

Potvrda ažuriranja pretplate na Webex teams i Webex sastanke

Ako promene pretplate ne zahtevaju da pružite bilo kakve informacije, potvrdite detalje ažuriranja da biste pokrenuli promene.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište.

Ako imate više ispravki na čekanju, u meniju izaberite željenu ispravku i kliknite na dugme Dalje.

2

Pregledajte ispravku pretplate i kliknite na dugme"Odredba" ili kliknite na dugme "Potvrdi" ako nema promena.


 

Ako odaberete opciju "Sačuvaj zakasnije", promene se neće primeniti.

Ispravke odredbi za vaše Webex timove i pretplatu na Webex sastanke

Neke promene pretplate zahtevaju da obezbedite informacije da biste obezbedili promene, kao što su nove informacije o lokaciji ili distribucija licence.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište.

Ako imate više ispravki na čekanju, izaberite ispravku koju želite da potvrdite iz menija i kliknite na dugme Dalje.

2

Pregledajte ispravku i kliknite na dugme Prvi koraci.


 

Ako odaberete opciju "Sačuvaj zakasnije", promene se neće primeniti.

3

Da biste dodali još Webex lokacija, unesite ime, odgovarajuću vremensku zonu i izaberite stavku Proveri valjanost.

4

Odaberite gde želite da upravljate korisnicima, u kontrolnom čvorištuili administraciji Webex lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

5

Rasporedite licence na neophodnim lokacijama i kliknite na dugme Dalje.


 

Morate da distribuirate sve licence pre nego što dugme "Dalje" bude omogućeno.

6

Pregledajte informacije o broju licenci, a zatim kliknite na dugme Dalje.

7

Izaberite stavku Odredba i promene pretplate su obezbeđene.