Počnite sa podešavanjem organizacije, konfigurisanjem usluga i dodavanjem korisnika u organizaciju.

Kada započnete sa organizacijom na platformi Control Hub, preporučujemo vam da dodate korisnike koji će se pridružiti aplikaciji Webex Meetings i Webex tako što ćete uneti njihove e-adrese. Podstaknite ih da koriste usluge koje pružate i da šalju povratne informacije. U svakom trenutku uvek možete da dodate još korisnika.

Preporučujemo vam da koristite najnovije verzije za radnu površinu pregledača Google Chrome, Microsoft Edge ili Mozilla Firefox za pristup platformi Control Hub.* Drugi pregledači mogu dati neočekivane rezultate.


 

Control Hub ne podržava Internet Explorer.


 

Control Hub nije dizajniran za mobilne uređaje.

* Control Hub podržava Microsoft Edge verziju 79.0.309.71 (zvanično izdanje) (64-bitni) i noviji.

Prvi koraci

Koristite Control Hub za upravljanje korisnicima, uslugama i uređajima. Nakon kreiranja organizacije, dobićete e-poruku da biste započeli korišćenje administrativnih funkcija na platformi Control Hub.

Bez obzira na to da li počinjete probni period ili plaćenu pretplatu, kliknite na Započnite da biste podesili administratorski nalog i pristupili platformi Control Hub. E-adresa koja se koristi za aktivaciju koristi se i za prijavljivanje i tu će vam biti zatraženo da napravite lozinku administratora.

Čarobnjak za prvo korišćenje, za probne verzije

Nakon što se prijavite, čarobnjak za podešavanje se automatski pokreće ako ste u probnoj verziji. Nakon prihvatanja ugovora o uslovima i uslugama, možete da pregledate svoje usluge. Možete da podesite Webex usluge (Meetings, Messaging i Webex Calling).

Pregled

Kada se učita Control Hub, možete da pregledate podešavanja na stranici Pregled. Možete da vidite licence za sve usluge. Dodelite licence korisnicima i pogledajte obaveštenja da biste ostali u toku sa novim funkcijama koje želite da podesite na platformi Control Hub.

Upravljaj domenima

Domenima možete da upravljate na platformi Control Hub kako biste svojoj organizaciji omogućili dodatnu bezbednost i pouzdanost. Domeni takođe pomažu pri upravljanju korisnicima.

Dodavanje korisnika u organizaciju

Sada kada ste podesili usluge, spremni ste da dodate osobe iz direktorijuma kompanije. Idite na Upravljanje > Korisnici, a zatim kliknite na Upravljanje korisnicima.

Izaberite neki od dostupnih načina za dodavanje korisnika. U zavisnosti od broja korisnika koje želite da dodate, preporučujemo da koristite sledeće opcije:

  • Ručno dodajte ili izmenite korisnike ako imate malu organizaciju tako da možete istovremeno da dodate do 25 korisnika.

  • Dodajte ili izmenite korisnike pomoću CSV datoteke ako imate organizaciju srednje do velike veličine koja broji više od 25 ljudi.

  • Sinhronizacija direktorijuma ako imate veliku organizaciju sa postojećim Active Directory korisničkim nalozima. Direktorijum može automatski da se sinhronizuje prema zakazanom rasporedu umesto da se ručno dodaju ili uklanjaju nalozi na platformi Control Hub. Korisnike možete da sinhronizujete i pomoću SCIM API-ja. Pogledajte dokumentaciju za upravljanje korisnicima za podržane radne procese sinhronizacije.

Dodeljivanje usluga korisnicima

Nakon dodavanja korisnika, možete im dodeliti razne Webex usluge.

Iako možete da uredite usluge za pojedinačnog korisnika, može biti efikasnije da istovremeno uredite više korisničkih usluga pomoću našeg CSV obrasca za masovne promene.

Da biste uredili usluge za više korisnika, idite na Upravljanje > Korisnici, kliknite na Upravljanje korisnicima, izaberite Izvoz i uvoz korisnika pomoću CSV datoteke, a zatim kliknite na Izvoz.

U datoteku koju preuzimate jednostavno dodajte vrednost True za usluge koje želite da dodelite svakom od svojih korisnika.

Uvezite dovršenu datoteku, pa kliknite na Dodaj i ukloni usluge, a zatim kliknite na Pošalji.

Podešavanje jednokratne prijave (SSO) za korisnike

Aplikacija Webex koristi osnovnu potvrdu identiteta. Možete da odaberete da podesite SSO tako da ljudi samo jednom potvrđuju identitet.

Idite na Upravljanje > Podešavanja organizacije, pa na Potvrda identiteta, kliknite na Izmeni, a zatim izaberite Integracija nezavisnog dobavljača identiteta. Nastavite da biste preuzeli, uredili i ponovo uvezli datoteku sa metapodacima koju korisnicima mora potpisati autoritet za izdavanje sertifikata, a zatim kliknite na Sačuvaj. Više informacija potražite vodičima za SSO integraciju.

Upravljanje lokacijama

Možete da dodate lokaciju u svoju organizaciju i da upravljate Webex uslugama preko platforme Control Hub.

Ako već imate lokacije kojima je potrebna promena usluga, odnosno da biste pregledali svoje lokacije, idite na Usluge > Sastanak > Lokacije da biste videli listu Webex lokacija.

Dodavanje radnih prostora u organizaciju

Možete da dodate radne prostore u svoju organizaciju ako imate zajedničke uređaje koji nisu dodeljeni određenim korisnicima. Nakon dodavanja uređaja, Control Hub će generisati aktivacioni kôd koji morate uneti na uređaju da biste ga povezali sa platformom Control Hub.

Da biste pravilno konfigurisali radne prostore, podesite SIP adresu za organizaciju. Ovo podešavanje možete da pronađete u opciji Upravljanje > Podešavanja organizacije, pa se pomerite do stavke SIP adresa za Cisco Webex Calling. Više informacija potražite u članku Webex SIP adrese na platformi Webex Control Hub.

Konfigurisanje Webex usluga

Ako su poruke, sastanci ili pozivi u aplikaciji Webex predviđeni za vašu organizaciju, možete da konfigurišete podešavanja za svaku uslugu. Idite na Usluge i izaberite Podešavanja za uslugu koju želite da konfigurišete.

Takođe možete da konfigurišete određene Webex Meetings lokacije tako što ćete otići u odeljak Sastanci i izabrati Lokacije. Izaberite lokaciju koju želite da konfigurišete, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

Podešavanje hibridnih usluga

Možete da podesite i omogućite hibridne usluge za Webex lokacije. Ove usluge obezbeđuju tačke integracije između oblaka i vašeg postojećeg okruženja, istovremeno poboljšavajući i pojednostavljujući iskustva korisnika. Koristite vodiče za primenu hibridnih usluga za planiranje, primenu i rešavanje problema svake usluge za svoju organizaciju.

Upravljanje uređajima u organizaciji

Možete da dodate uređaje u svoju organizaciju i da ih dodelite pojedinačnim korisnicima ili zajedničkim radnim prostorima. Da biste kasnije lakše organizovali i tražili uređaje, možete da grupišete uređaje pomoću oznaka. Nakon dodavanja uređaja, Control Hub generiše aktivacioni kôd koji morate uneti na uređaju da biste ga povezali sa platformom Control Hub.

Ako imate mnogo uređaja u svojoj organizaciji, možete i da pretražujete uređaje.

Korišćenje analitike i izveštaja za praćenje korišćenja lokacija i usluga

Takođe možete da koristite odeljke „Analitika“ i „Izveštaji“ na platformi Control Hub da biste videli kako korisnici koriste vašu Webex lokaciju i usluge. Idite na Praćenje, izaberite Analitika ili Izveštaji, pa izaberite uslugu ili izveštaje za koje želite da primate podatke.

U okviru odeljka Izveštaji možete da koristite klasične izveštaje za primanje podataka o uslugama Webex Meetings, Webex Events, Webex Training i Webex Support. Takođe možete da koristite metričku analitiku da biste videli kako vaši korisnici ostvaruju interakciju sa platformom Webex Meetings.

Rešavanje problema na platformi Control Hub

Ako dođe do bilo kakvih problema sa Webex uslugom, možete da odete u odeljak „Rešavanje problema“ da biste brzo videli koji sastanci i korisnici imaju problema. Što pre rešite probleme sa uslugom Webex Meetings, brže ćete se vratiti na pravi put.

Statuse različitih Webex usluga možete da proverite tako što ćete otići na Praćenje > Rešavanje problema i izabrati Status.

Prilagođavanje podešavanja

Možete da otpremite logotip organizacije da biste poboljšali iskustvo korisnika u Webex aplikacijama. Idite na stranicu Upravljanje > Podešavanja organizacije, pa se pomerite do odeljka Brendiranje. Otpremite sopstveni logotip tako što ćete odabrati stavku Koristite sopstveni logotip i kliknuti na prazno polje. Pogledajte članak Podešavanje brendiranja za Webex lokaciju da biste saznali koje su naprednije konfiguracije brendiranja.

Ako planirate da pružate usluge podrške svojim korisnicima, možete da odete u Upravljanje > Podešavanja organizacije i da se pomerite do odeljka Podrška. Unesite prilagođene izveštaje o problemima ili URL adrese lokacija pomoći kako bi korisnici mogli da pošalju probleme u vezi sa Webex lokacijom.

Saznajte više