Det maximala antalet övervakade linjer är 50, men du bör överväga bandbredd. Det maximala värdet kan också bestämmas av antalet linje knappar på användarens telefon.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användareoch markerar den användare som du vill ändra.

2

Välj samtal, Välj avancerade Samtals inställningaroch fortsätt till övervakning.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till övervakad linje
  • Lägg till samtalsparkering tillägg
4

Välj om du vill att den här användaren ska meddelas om parkera samtal, söka efter den person eller Call Park-anknytning som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan över övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen av övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan ändra ordning på listan över övervakade linjer när som helst.