1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och gå till Sekretess.

3

Välj lämpliga inställningar för autosvarssekretess för den här användaren.

4

Markera kryssrutan Aktivera sekretess. Du kan då bestämma om du vill blockera alla genom att lämna fältet Sök användare efter namn tomt eller välja vem som ska kunna övervaka användarens linjestatus.

Med det verkställande exemplet ovan söker du efter namnet på deras administrativa assistent.

5

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du hanterar sekretessinställningar för en användare i Control Hub.