För några av funktionerna nedan väntar du på en uppringningston innan du anger koden. Om du till exempel är i ett samtal som du vill parkera ska du parkera samtalet, vänta på en kopplingston och sedan ange *68. Du kan sedan ange anknytningen där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.


 

Koderna nedan är inte avsedda att fungera med Webex Meetings. Se Använd DTMF-kommandon i möten i ditt personliga rum för DTMF-knappar som du kan använda med Meetings.

Funktion

Huvudkod

Alternativ kod

Anteckningar

Aktivering av anonym samtalsavvisning

*77

Inaktivering av anonym samtalsavvisning

*87

Förhör av anonym samtalsavvisning

*52*

*76

Inaktivering av automatisk återuppringning

#8

*8

Åtkomst till meny för automatisk återuppringning

#9

*nio

Samtalsbrygga

*15

Aktivering av ständig samtalskoppling

*72

Ange *72 följt av telefonnumret du vill vidarebefordra samtal till och sedan #.

Inaktivering av ständig samtalskoppling

*73

Förhör av ständig samtalskoppling

*21*

*17

Aktivering av ständig vidarekoppling av samtal till röstbrevlåda

*21

Inaktivering av ständig vidarekoppling av samtal till röstbrevlåda

#21

*36

Aktivering av samtalskoppling när upptagen

*90

Inaktivering av samtalskoppling när upptagen

*91

Förhör av samtalskoppling när upptagen

*67*

*18

Aktivering av samtalskoppling till röstbrevlåda när upptagen

*40

Inaktivering av samtalskoppling till röstbrevlåda när upptagen

#40

*42

Aktivering av samtalskoppling utan svar

*92

Inaktivering av samtalskoppling utan svar

*93

Förhör av samtalskoppling utan svar

*61*

*19

Aktivering av samtalskoppling till röstbrevlåda utan svar

*41

Inaktivering av samtalskoppling till röstbrevlåda utan svar

#41

*35

Aktivering av samtalskoppling vid kan ej nås

*94

Inaktivering av samtalskoppling vid kan ej nås

*95

Förhör av samtalskoppling vid kan ej nås

*63*

*20

Call Park

*68

Ange *68 följt av anknytningen där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.

Hämta samtalsparkering

*88

Ange *88 följt av anknytningen som samtalet har parkerats på. Om samtalet har parkerats på din egen anknytning trycker du på #.

Hämta samtal

*98

Samtalsinspelning

*44

Samtalsinspelning – Pausa

*48

Samtalsinspelning – Återuppta

*49

Samtalsinspelning – Stoppa

*45

Samtalshämtning

*11

Samtalsretur

*69

Ta bort nummer för samtalsretur

#92#

*89

Förhör av väntande samtal

*53*

*38

Aktivering av beständigt väntande samtal

*43

Inaktivering av beständigt väntande samtal

#43

*46

Förhör av leveransblockering av samtalslinje-ID

*54*

*56

Aktivering av beständig leveransblockering av samtalslinje-ID

*31

Inaktivering av beständig leveransblockering av samtalslinje-ID

#31

*32

Leveransblockering av samtalslinje-ID per samtal

*67

184 (Japan)

Leverans av samtalslinje-ID per samtal

*65

186 (Japan)

Avbryt väntande samtal

*70

Förhör av identifieringsbegränsning av ansluten linje

*56*

*59

Direkt överföring av röstbrevlåda

*55

Du kan överföra ett samtal till din röstbrevlåda eller till en annan persons röstbrevlåda om hen är i samma grupp. Om du exempelvis vill överföra ett samtal till en annan persons röstbrevlåda trycker du på överföringsknappen och anger *55 följt av personens anknytning.

Riktad samtalsbesvaring

*97

Dirigerad samtalsuppringning med inringning

*33

Aktivering av Stör ej

*78

Inaktivering av Stör ej

*79

Låsning av beständig behörighetskod för EOCP

*37

Upplåsning av beständig behörighetskod för EOCP

*47

Aktivering av filtrering av verkställande samtal

#61

Inaktivering av filtrering av verkställande samtal

#62

Samtalspush-avisering för exekutiv assistent

#63

Samtalsstart för exekutiv assistent

#64

Anmälan för exekutiv assistent

#65

Avanmälan för exekutiv assistent

#66

Gruppsamtalsparkering

#58

*58

Ange *58, få en kopplingston och ange sedan numret för gruppsamtalsparkeringen.

 

Om du använder Webex Calling-appen på din mobila enhet är stegen något annorlunda: Tryck på Nytt samtal, gå till knappsatsen, ange *58# och tryck sedan på Ring.

Ring senaste nummer

*66

Ringa utgående samtal med valt inringar-ID

#80

*85

Ring nummer 80 följt av inringar-ID och samtalet ansluts till en IVR som uppmanar till att ange destinationsnumret.

Ringa utgående samtal med standard inringar-ID

#81

*81

Ring nummer 81 följt av destinationsnumret och samtalet ansluter direkt till destinationsnumret utan en IVR.

Inaktivering av musik vid parkering per samtal

*60

Ingen svarstimer

*610

*10

Tryck för att prata

*50

Du kan använda tryck för att prata för snabbtelefonfunktioner för att kommunicera med en annan användare eller en grupp av användare. Ange *50 följt av en användares anknytning. Din telefon får en kopplingston och ett snabbtelefonsamtal startar.


 

En administratör måste konfigurera tryck för att prata innan du kan använda funktionen.

Aktivering av selektiv samtalskoppling

#76

*25

Inaktivering av selektiv samtalskoppling

#77

Förhör av selektiv samtalskoppling

*51*

*16

Tyst övervakning

#82

*82

Kortnummer 100

*75

Coaching för övervakare

#85

Inbrytning av arbetsledare

*33

Arbetsledare tar över

#86

Röstbrevlåda rensa MWI

*99

Hämtning av röstbrevlåda

*86

Åtkomst till röstportal

*62

Webex Anywhere E.164-uppringning

*14