Vad behövs för att eskalera ett problem med Proximity för skrivbord och trådlös delning?

Vad behövs för att eskalera ett problem med Proximity för skrivbord och trådlös delning?

Vilken information krävs för att kunna felsöka Proximity för skrivbord?

Vilken information krävs för eskalering av Webex Proximity-delning?

Vilka är de obligatoriska loggarna och informationen för ärenden rörande eskalering eller trådlös delning?

Vilken info behövs för att eskalera ett ärande rörande Proximity för skrivbord eller trådlös delning till tekniker?

Om du vill felsöka ett problem med Desktop Proximity eller trådlös delning samlar du in följandeinformation:

  • Klientloggar: Om du vill skicka loggar klickar du på din profilbild och går sedan till Hjälp > Skicka loggar.
  • Förväntad parkopplad enhet
  • Drivrutiner för bärbar datormodell och ljud
  • Mikrofonmodell och inspelningshastighet
  • Rumsenhetsloggar

Var den här artikeln användbar?