Redigera E-postadress för etableringskontakt i Cisco Commerce Workspace (CCW)

Redigera E-postadress för etableringskontakt i Cisco Commerce Workspace (CCW)

Vad händer om en partner anger ett ogiltigt eller felaktigt e-post-ID i fältet E-postadress för etableringskontakt

Vad händer om en partner behöver redigera/uppdatera etableringskontaktens e-post-ID?

Du kan ändra E-postadress för etableringskontakt i CCW för abonnemangsrader på din order, även när den är inlämnad och även för prenumerationer som har överskridit det begärda startdatumet (RSD) och väntar på etablering.

Så här ändrar du E-postadress för etableringskontakt på din order:

  1. Klicka på pennikonen på radnivå för E-postadress för etableringskontakt:

Bild som en användare lagt till

  1. I dialogrutan Etableringsinformation anger du etableringskontaktens nya e-postadress:
Bild som en användare lagt till

Du kan också markera kryssrutan Använd på alla rader om du vill sprida ändringen till alla rader.
Klicka på spara.
  1. Etableringskontaktens uppdaterade e-postadress visas på orderraden med ett meddelande som beskriver ändringen (E-post har uppdaterats och etableringsmeddelande har skickats till den nya kontakten).

Bild som en användare lagt till

Klicka på Klart för att återgå till ordern.

Etableringskontaktens uppdaterade e-postadress visas på orderraderna: