Hur förhindrar jag att uppdateringar av WebEx Skriv bords program visas efter ett möte?

Hur förhindrar jag att uppdateringar av WebEx Skriv bords program visas efter ett möte?

Hur kan jag avbryta uppdateringar av WebEx Desktop-appar som sker efter mitt möte?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Cisco Webex Meetings-svit 33,3 och senare

för att inaktivera uppdatering av WebEx Skriv bords program från att visas efter dina möten, kontakta din Kundframgångschef (CSM). Hjälp finns här: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?

Var den här artikeln användbar?