Webex for Government stöder inte webbseminarier i webbsändningsvyn.

schemaläggning

Funktioner och funktioner

Webbseminarier

Webbseminarier i webbsändningsvyn

Webex Meetings stöd för mobilappen

Ja


 

Webbseminarier kan inte schemaläggas med mobilappen.

Ja


 

Webbseminarier kan inte schemaläggas eller startas med mobilappen.

Webex för stöd från myndigheter

Ja


 

Webex for Government har stöd för webbseminarier för planer som stöder upp till 10 000 användare.

Nej

Webex-schemaläggare (Outlook-tillägg)

Ja

Ja

Schemaläggare för Webex-webbplats

Ja

Ja

Maximalt antal mötesdeltagare

Baserat på plankapacitet som köpts med högst 10 000 mötesdeltagare, värden och 500 medvärdar och diskussionsdeltagare.

Baserat på plankapacitet som köpts med högst 100 000 mötesdeltagare, värden och 500 medvärdar och diskussionsdeltagare.

Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar

500

500

Webbseminariemallar i schemaläggaren

Ja

Ja

Webbseminarieserie (program)

Ja

Ja

Schemalägg ett webbseminarium i flera tidszoner

Ja

Ja

Lägg till en medvärd

Ja

Ja

Aktivera automatiska övningssessioner

Ja

Ja

Aktivera automatisk inspelning

Ja

Ja

Anpassa bilden på registreringssidan

Ja

Ja

Överför högtalarbild på registreringssidan

Ja

Ja

Ladda upp webbseminariematerial vid schemaläggning

Ja

Ja

Ladda upp webbseminariematerial vid schemaläggning

Ja

Ja

Importera inbjudningslista från CSV-fil

Ja

Ja

Information om högtalare/diskussionsdeltagare

Ja

Ja

Deltagarregistrering

Ja

Ja

Alternativ som krävs för registrerings-ID

Ja

Ja

Lösenord för registrering

Ja

Ja

Automatiskt godkännande av registrering

Ja

Ja

Implementera registreringstaket

Ja

Mer information finns i Avancerade schemaläggningsalternativ för Webex Meetings och Webex Webinars.

Ja

Anpassad registreringssida

Om webbseminariet kräver registrering

Ja

Anpassad startsida

Om webbseminariet kräver registrering

Ja

Schemaläggning av vilo-API

Ja

Nej

E-postinbjudningar

Ja


 

Panelmedlemmar får automatiskt inbjudningar efter schemaläggning. Inbjudningar skickas ut till deltagarna när värden har godkänt deras registrering eller om värden vidarebefordrar inbjudan till dem.

Ja


 

Panelmedlemmar får automatiskt inbjudningar efter schemaläggning. Inbjudningar skickas ut till deltagarna när värden har godkänt deras registrering eller om värden vidarebefordrar inbjudan till dem.

Skicka e-postinbjudningar via oformaterad text

Ja

Ja

E-postpåminnelser

Ja

Ja

E-postuppföljningar

Ja

Ja

Anpassade e-postmallar

Ja

Ja

I webbseminarier

Funktioner och funktioner

Webbseminarier

Webbseminarier i webbsändningsvyn

Roller (värd, medvärd, diskussionsdeltagare, deltagare)

Ja

Ja

Chatta med alla för deltagare, paneldelningar, värdar och cohosts

Ja

Ja

Delta via videoenhet

Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts.

Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts.

Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar som kan delta via videoenhet

200

200

Vem kan se deltagarlistan

Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan.

Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan.

Webex-assistent för Webex Meetings

Ja


 

Webex-assistent stöd Webex Meetings finns i planer som stöder 3 000 eller fler användare och som ett tillägg för planer med stöd för upp till 1 000 användare.

Nej

Liveundertexter och transkription av webbseminarier

Ja

Nej

Översättning i realtid

Ja


 

Det här tillägget kan köpas för planer som stöder upp till 10 000 användare.

Översättning i realtid är inte tillgänglig för Webex for Government.

Nej

HD-video

Ja

Ja

Talarens video kan ses

Ja

Ja

Anpassa och synkronisera scenvy

Ja

Nej

Zooma in och ut i rutnätsvyn

Ja

Nej

Layoutvy av specifikt rutnät, aktiv talare, specifikt rutnät eller endast innehåll för deltagarna

Nej

Ja

Modererad ljudavstängning

Ja

Ja

Värd/medvärdar kan slå på ljudet för publiken

Ja

Nej

Animerade emoji-reaktioner

Ja

Nej

Musikläge

Ja

Ja

Borttagning av bakgrundsljud

Ja

Ja

People Insights-profiler

Ja

Nej

Frågor och svar (endast Webex skrivbord och webbappar)

Ja

Nej


 
Använd Slido frågor och svar

Hantera flikar i Frågor och svar (endast webbappen)

Ja

Nej

Ange prioriteten för frågor som besvaras muntligt i Frågor och svar (endast webbappen)

Ja

Nej

Omröstning

Ja

Nej


 
Använd Slido omröstningar

DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido omröstningar och frågor och svar

Ja


 
DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är inte tillgängligt för Webex for Government.

Ja


 
DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är inte tillgängligt för Webex for Government.

Apppanel (inbäddade appar)

Ja

Nej

Delta via videoenhet

Endast diskussionsdeltagare, värd och medvärdar.

Endast diskussionsdeltagare, värd och medvärdar.

Layoutkontroll

Ja med scenvy-inställningar. Deltagare kan välja sin egen layout.

Ja med layoutinställningar för livestream. Alla deltagare ser samma layout.

Lås webbseminarium

Ja

Ja

Whiteboardtavla och kommentarer

Ja

Nej

Optimera delning för rörelse och video

Ja

Ja

Privata möten

Ja

Nej

Dela video

Ja

Ja

Funktioner och analyser efter webbseminariet

Funktioner och funktioner

Webbseminarier

Webbseminarier i webbsändningsvyn

Registreringsrapport

Ja

Ja

Deltaganderapport

Ja

Ja

Startsida efter att webbseminariet har avslutats

Ja

Ja

Aktivitetsrapport (chatt, frågor och svar och omröstningar)


 

Webbseminariet måste spelas in.

Ja

Ja


 
Hämta chattaktivitet från aktivitetsrapporten för ditt webbseminarium. Hämta Frågor och svar- och omröstningsaktivitet från Slido rapporten.