Om mötestyper

Sessionstyper är som mötesmallar som personer i din organisation kan använda för att snabbt schemalägga möten.

Sessionstyperna definierar funktioner och alternativ som finns tillgängliga för schemalagda sessioner. När de är aktiverade för din webbplats kan du skapa upp till fyra anpassade sessionstyper för alla primära sessionstyper som din tjänst inkluderar. De primära sessionstyperna för din Webex-tjänst listas på startsidan i Webbplatsadministration under Sessionstyper.

När du skapar en anpassad sessionstyp kan webbplatsadministratörer tilldela dem till specifika användare. T.ex. kan du använda mötestyper för att förhindra specifika användaren från att använda fjärrkontroll-alternativet under skärmdelning.

Beroende på din Webex-prissättningsmodell kan vissa namngivna värdkonton vara kopplade till varje sessionstyp. Detta styr hur många personer i din organisation som kan vara värd för möten.

Skapa anpassade sessionstyper

Innan du börjar

Du måste ha alternativen för anpassade sessionstyper aktiverade för att se Sessionstyper alternativ i navigeringsrad. För mer information eller om du inte ser Sessionstyper i navigeringsrad kontaktar du din Webex-representant.

När du väl har skapat en ny sessionstyp kan du inte ta bort den. Du kan däremot ändra eller slå av den.

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

2

I Sessionskod kolumnen letar du upp den primära sessionstyp som du vill skapa en anpassad sessionstyp för.

3

Klicka på Lägg till sessionstyp för<session type=""> länk.

4

Ange ett namn på den anpassade mötestypen.

5

Välj funktionerna du vill ska ingå i mötestypen.

6

Klicka på Lägg till .


 

För att göra det möjligt för värdar att hålla sessioner med den anpassade sessionstypen som du har skapat ska du aktivera sessionstypen för värdens användarkonto.

Skapa en sessionstyp för Cisco Unified Videoconferencing ( sessionstyp ).

Med sessionstypen Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kan du integrera Webex-tjänster med sessionskonferenser för video på CUVC-systemet. Ett mötes-ID hjälper dig att genomföra denna integrering.

Innan du kan integrera Webex-tjänster med CUVC-systemet ska du säkerställa att:

 • CUVC-alternativet är tillgängligt för din Webex-webbplats.

 • Du har aktiverat CUVC-alternativet på inställningssidan.

 • Obs! När CUVC-alternativet är aktiverat kommer CUVC Desktop att ersätta Webex-video under en session.

  Du kan konfigurera CUVC-integreringen genom att använda antingen ett dynamiskt mötes-ID för CUVC eller ett anpassat mötes-ID för CUVC.

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

2

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

3

I Sessionskod kolumnen letar du upp den primära sessionstyp som du vill skapa en anpassad sessionstyp för.

4

Leta upp avsnittet för den primära sessionstypen som du vill skapa en anpassad sessionstyp för.

5

Välj Lägg till ny anpassad sessionstyp för<session type=""> länk.

6

Ange ett namn på den anpassade mötestypen.

7

Bläddra nedåt för att hitta Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) alternativ.


 

Om du inte ser Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) alternativ kanske det inte finns tillgängligt för din webbplats.

8

Välj Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) och skriv in CUVC-URL:en för att aktivera CUVC-integrering med den valda Webex-tjänsten. Om du inte tillhandahåller CUVC-URL:en kommer ett felmeddelande att visas när du försöker att lägga till mötestypen.

9

(Valfritt) Konfigurera CUVC-integrationen genom att tillhandahålla antingen anpassat mötes-ID för CUVC eller dynamiskt mötes-ID.

 • Om du vill ange det anpassade mötes-ID:t för CUVC väljer du Tillåt inmatning av ett CUVC-mötes-ID i mötesschemaläggaren .

 • Ange ett mötes-ID för dynamiskt CUVC genom att inte välja Tillåt inmatning av ett CUVC-mötes-ID i mötesschemaläggaren . Webex-möte representerar CUVC-mötes-ID när du schemalägger ett möte. Du måste också inkludera ett ”tjänsteprefix” i %MeetingID%-variabeln för CUVC-URL:en. Till exempelhttp://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix> %MeetingID%. Tillåt inmatning av ett CUVC-mötes-ID i mötesschemaläggaren är avmarkerat som standard.

10

(Valfritt) Välj Exempel URL för att visa hjälpavsnittet för CUVC-konfigurationen.

11

Välj Lägg till för att skapa sessionstyp CUVC .

Aktivera en mötestyp för ett värdkonto

1

I Webbplatsadministration väljer du användarhantering > Redigera användare .

2

Leta upp användaren genom att använda sökfunktionen eller registerfunktionen för att hitta användaren i listan.

3

Klicka på användarens namn.

4

Markera kryssrutan för önskad mötestyp i avsnittet Mötestyp.

5

Välj Skicka.

Aktivera en sessionstyp för alla nya användare

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

2

I Standard för nya användare kolumnen letar du upp och markerar rutan som motsvarar den sessionstyp som du vill att alla nya användare ska ha åtkomst till.

3

Klicka på Uppdatering .

Ändra en anpassad sessionstyp

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

2

I Sessionskod leta upp den primära sessionstyp och klicka sedan på länken för den anpassade sessionstyp som du vill redigera.

3

Leta upp motsvarande avsnitt för den primära sessionstypen och klicka sedan på länken till den anpassade sessionstypen som du vill redigera.

4

Ändra funktionsinställningarna för mötestypen.

5

Välj Uppdatering .

Aktivera eller inaktivera en anpassad sessionstyp

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Sessionstyper .

2

I Aktiv kolumnen markerar eller avmarkerar du motsvarande kryssrutor för att aktivera eller inaktivera sessionstyp.

3

Välj Uppdatering .

Funktioner för sessionstyp

Följande funktionsalternativ gäller för en anpassad sessionstyp i Webex Meetings PRO men är typiska för alla Webex-tjänster.

Funktioner

Funktion

Avisering – blinkning

En orange varning visas om deltagarens panel är komprimerad eller stängd, när någon ansluter till mötet, en omröstning öppnas eller en chatt tas emot. Varningsstatusen fortsätter att blinka tills mötesdeltagarens panel öppnas eller visas.

Avisering – ljud

Ett ljud avges när vissa möteshändelser inträffar (till exempel när någon ansluter till eller lämnar ett möte, en mötesdeltagare väljer ikonen Räck upp handen eller ett chattmeddelande tas emot).

Kommenteringsverktyg

En grupp verktyg som gör det möjligt för mötesdeltagare att anteckna, markera, förklara eller peka på information i delat innehåll.

Programdelning

Presentatörer kan visa ett eller flera program för att demonstrera programvara eller redigera dokument.


 

Du måste aktivera Programdelning eller Skrivbordsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för deltagare i Webex Meetings -mobilappen för Android och iOS.

Programdelning – Fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagare att begära fjärrkontroll över programmen som presentatören delar.

Privata möten

Tillåt värdar och cohosts att skapa och tilldela användare till privata möten.

Sambläddring – Visa begäran

Skickar en begäran om att visa kundens skrivbord. När kunden godkänt förfrågan ser värden allt på sitt skrivbord. En agent kan utföra detta i en supportsession med en kund.

Sambläddring – Starta full kontroll

När din kund har godkänt begäran kan supportvärden använda detta för att starta full kontroll över sin dator. En agent kan utföra detta i en supportsession med en kund.

Sambläddring – Startvy

När en agent har skickat en begäran om att visa kundens skrivbord och efter att kunden har godkänt begäran kommer supportvärden att se allt på sitt skrivbord. En agent kan utföra detta i en supportsession med en kund.

Sambläddring – Begär fullständig kontroll

Skickar en förfrågan till din kund om fullständig kontroll över deras skrivbord. När kunden godkänt förfrågan kan värden styra kundens dator. En agent kan utföra detta i en supportsession med en kund.

Anpassade skript

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Chatta

Om chattfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för Chattpanelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Dold text

Om funktionen undertexter är tillgänglig kan du ange standardinställningar för Dold text-panelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Dokument- och presentationsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela dokument eller presentationer under mötet.


 
 • När Dokument- och presentationsdelning inte är aktiverat är elementen för fildelning, whiteboard och snabbstart inte tillgängliga på din webbplats.

 • Du måste aktivera Dokument- och presentationsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för deltagare i Webex Meetings -skrivbordsappen.

Skrivbordsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela allt innehåll på sina datorer inklusive program, fönster, filkataloger och musrörelser.


 

Du måste aktivera Programdelning eller Skrivbordsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för deltagare i Webex Meetings -mobilappen för Android och iOS.

Skrivbordsdelning – Fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att begära fjärrkontroll av presentatörens skrivbord.

Delning av skrivbord/program/webbläsare – stöd för True Color

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll med presentatörer i True Color-läge. True Color-läget ger mer detaljerad färg med alternativen bättre bilder eller bättre prestanda.

End-to-end-kryptering

Du kan kryptera alla sessionsdata för Webex.

Feedback

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Filöverföring

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att överföra filer till varandra under ett möte.

Praktisk demonstration

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Praktisk labbsession

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Logga in som en annan användare

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Mötesutskrift

Du kan göra det möjligt för värdar att skicka allmän mötesinformation och filer i ett e-postmeddelande till mötesdeltagarna.

Anteckningar

Om anteckningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för panelen Anteckningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Outlook/Lotus Notes-integration

Du kan göra det möjligt för användarna att schemalägga möten i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

Deltagarlista

Om funktionen för mötesdeltagarlista är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Mötesdeltagare. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Omröstning

Om omröstningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Omröstningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Du kan aktivera följande alternativ för omröstningskontroll:

 • Visa individuella resultat – dela omröstningsresultat med mötesdeltagare anonymt

 • Spara individuella resultat – spara svaren från alla mötesdeltagare i en .txt-fil

 • Testning och betygsättning – inte tillgängligt för Webex Meetings

 • Inkludera inga svar – tillåt kortsvarsfrågor

 • Visa antalet svar – listar antal svar från mötesdeltagare i en omröstningsstatus

PKI-kryptering

Du kan använda digitala certifikat (PKI) för att kryptera Webex-sessionsdata.

Övningssession (endast Webex Events)

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Frågor och svar

Om chattfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för Chattpanelen. Du kan ställa in panelen så att den är öppen, minimerad eller stängd för deltagare när deras möten startar.

Mötesdeltagare kan ta över presentatörsrollen

Du kan tillåta deltagare att ta presentatörsrollen direkt från andra deltagare så att de kan dela innehåll under mötet.

Starta om i felsäkert läge

Startar om kundens skrivbordssession i felsäkert läge.

Inspelning på klientsidan

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på sina lokala hårddiskar.

Nätverksbaserad inspelning

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på nätverksservern.

Fjärrdatordelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll som finns på en fjärrdator.

Fjärrutskrift

Du kan göra det möjligt för presentatörer att skriva ut innehåll som delas i ett möte.

Visa snabbstart för värd och presentatör

Inte tillgängligt som alternativ i Webex Meetings – standard för alla värdar och presentatörer

 • Visa snabbstart för deltagare – inte tillgängligt för Webex Meetings och Webex Training

Överför session

Överför din supportsession till en WebACD-agent eller köa och lämna sessionen.


 
Det här alternativet är bara tillgängligt om du är en WebACD-agent.

UCF-rich media Begränsa filstorleken för UCF-medietyper till:

Stöds inte längre

Video

Om videofunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för videopanelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Webex-video

Du kan tillåta video med hög kvalitet för möten på din webbplats.

 • Flerpunktsvideo – inte tillgängligt för Webex Meetings, Webex Events eller Webex Training

 • Tillåt Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)

 • Tillåt inmatning av ett CUVC-mötes-ID i mötesschemaläggaren

Webbläsardelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela webbläsare under mötet.

Webbläsardelning – Fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för deltagare att dela webbläsare under mötet.

Webbaserad testning

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Whiteboardtavlor

Du kan göra det möjligt för presentatörer att rita objekt och skriva text som alla mötesdeltagare kan se i sina innehållsvisare.