När ett mötesrum är tillgängligt kan du boka det fram till midnatt med hjälp av en pekkontroll. Denna bokning kommer att visas i mötesrummets kalender men visas inte i din personliga kalender. För att se dagens bokningar, tryck bara på knappen Kalender På pekkontrollens startskärm.


Bokning i rummet är bara tillgängligt för delade enheter.

1

Tryck på Boka rummet Knappen på startskärmen.

2

Tryck på tidsluckor för att boka rummet i 15 minuter eller mer och tryck sedan på Boka.3

Du kommer att se en bekräftelse som bekräftar din bokning.

För att förlänga bokningen du just skapade trycker du på Boka rum på startskärmen. Tryck sedan på + 15 min knappen.

Du kan boka ett mötesrum när som helst under ett samtal.

1

När du är i ett samtal trycker du på kalenderikonen på pekkontrollen.

2

Tryck på +15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga med 15 minuters segment

För att se dagens rumsbokningar tryck på Rumskalender.

3

Du kommer att se en bekräftelse på att bokningen har gjorts.

Du kan förlänga din bokning när som helst under samtalet.

1

Tryck på kalenderikonen under ett samtal.

2

Tryck på +15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga bokningen i 15 minuters segment.

För att se dagens rumsbokningar tryck på Rumskalender.

3

Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande som bekräftar bokningen.

Du kan bara avboka bokningar som har gjorts på rummets enhet. Du kan inte annullera bokningar som gjorts från en kalender.

1

Tryck på kalendern Knappen på startskärmen.

2

Knacka på Ta bort för att annullera mötet.1

Tryck på Boka rummet Knappen på startskärmen.

2

Tryck på tidsluckor för att boka rummet i 15 minuter eller mer och tryck sedan på Boka.

3

Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande:

För att förlänga bokningen du just skapat trycker du på Boka rum på startskärmen. Tryck sedan på + 15 min knappen.

Du kan boka ett mötesrum när som helst under ett samtal.

1

Knacka på kalenderikonen under ett samtal På pekkontrollen.

2

Tryck på +15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga med 15 minuters segmentFör att se dagens rumsbokningar tryck på Rumskalender.

3

Du kommer att se en bekräftelse:

Du kan förlänga din bokning när som helst under samtalet.

1

Tryck på kalenderikonen under ett samtal .

2

Tryck på +15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga bokningen i 15 minuters segment.För att se dagens rumsbokningar tryck på Rumskalender.

3

Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande:

Du kan bara avboka bokningar som har gjorts på rummets enhet. Du kan inte annullera bokningar som gjorts från en kalender.

1

Tryck på Boka rummet Knappen på startskärmen.

2

Knacka på Ta bort för att annullera mötet.