Med en pekkontroller kan du boka ett mötesrum fram till midnatt samma dag om mötesrummet är tillgängligt.

När du gör en bokning visas den i mötesrummets kalender. Bokningen från pekkontrollern visas inte i kalendern för den person som gjorde bokningen.

Du kan kontrollera dagens bokningar genom att knacka på knappen Rumskalender på startskärmen.


Bokning i rummet är bara tillgängligt för delade enheter.

1

Tryck på knappen bok rum på Start sidan.

2

Tryck på tids luckorna för att boka in rummet i 15 minuter eller mer och tryck på bok .

3

Du ser ett meddelande som bekräftar rumsbokningen.

Om du behöver kan du förlänga bokningen du just skapade. Knacka på Boka rum på startskärmen. Knacka sedan på knappen + 15 för att förlänga bokningen.

Du kan boka ett mötesrum när som helst under samtalet.

1

Knacka på kalenderikonen under ett samtal.

2

Knacka på +15 min för att förlänga bokningen med 15 minuter. Upprepa för att förlänga ännu mer i steg om 15 minuter.Om du vill se dagens rumsbokningar knackar du på Rumskalender.

3

Du ser ett meddelande som bekräftar rumsbokningen.

Du kan förlänga din bokning när som helst under samtalet.

1

Knacka på kalenderikonen under ett samtal

2

Knacka på +15 min för att förlänga bokningen med 15 minuter. Upprepa för att förlänga ännu mer i steg om 15 minuter.Om du vill se dagens rumsbokningar knackar du på Rumskalender.

3

Du ser ett meddelande som bekräftar rumsbokningen.

Du kan bara annullera bokningar som har gjorts på rumsenheten. Du kan inte annullera bokningar som gjorts från en kalender.

1

Tryck på knappen bok rum på Start sidan.

2

Knacka på Ta bort för att annullera mötet.