När du har schemalagt ditt möte skickar Webex automatiskt ett e-postmeddelande till de personer du har bjudit in för att informera dem. Om du ändrar eller avbryter inbjudan skickar systemet automatiskt ett nytt e-postmeddelande till alla så att de håller sig uppdaterade.

Schemalägg ditt möte

1

Logga in på User Hub, klicka sedan på Schemalägg och välj Schemalägg ett möte.

 1. Om du har sparade mötesmallar kan du välja en från rullgardinsmenyn Mötesmallar.

2

Lägg till grundläggande mötesinformation:

 • Mötestyp – Mötestyper är standarduppsättningar eller anpassade uppsättningar av mötesfunktioner som är tillgängliga för din webbplats. Ditt konto kan ha en eller flera mötestyper kopplade till sig.
 • Mötesämne – Välj ett ämne som andra känner igen och blir entusiastiska över.
 • Datum och tid – Ange när mötet äger rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner klickar du på Tidszonsplanerare så att du kan hitta en tid som passar alla bäst.

  Du kan också ställa in mötet att upprepa dagligen, varje vecka, varje månad och så vidare genom att markera kryssrutan Återkommande .

 • Inbjudna – Ange e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara medvärd.
 • Mötesagenda – Lägg till eventuellt sammanhang eller information som du vill att dina deltagare ska ha om det kommande mötet.
3

Klicka på Säkerhet och lägg till följande information:

 • Möteslösenord – Använd det medföljande lösenordet eller ange ditt eget. Deltagare måste ange detta lösenord för att delta i mötet.
 • Exkludera möteslösenord– Om du inte vill ha möteslösenordet i e-postinbjudan markerar du kryssrutan.
 • Automatisk insläpp Välj ett alternativ för personer som du inte har tagit med i mötesinbjudan:
  • De kan delta i mötet
  • De väntar i lobbyn tills värden släpper in dem
  • De kan inte delta i mötet

   

  Vilka alternativ som visas beror på vilka säkerhetsinställningar som har ställts in för din Webex-plats av webbbplatsadministratör.

  Inbjudna användare som loggar in på sitt Webex-konto deltar i mötet utan att ange ett lösenord eller vänta i lobbyn.

 • Autolås – Om du vill låsa mötet efter att det har startats markerar du den här kryssrutan och väljer hur många minuter som ska ta innan mötet låses.
 • Delta före värden – Tillåt paneldeltagare och deltagare att delta i ditt möte och paneldeltagare att ansluta sitt ljud innan mötet startar.
 • Offentligt möte – När det är markerat visas mötet i din offentliga kalender och alla kan se dess uppgifter.
4

Klicka på Ljudanslutningsalternativ och lägg till följande information:

 • Typ av ljudanslutning
  • Webex-ljud – Välj att stödja alternativ för inringning, återuppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in in- och utfartstoner för att höra när någon deltar i eller lämnar webbseminariet.

    
   När du använder Webex-ljud med Meddela namn paneldeltagare som väljer Använd dator för ljud alternativet kan inte spela in och meddela sina namn
  • Använd endast Vo IP – Begränsa alla diskussionsdeltagare till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – På så sätt kan du ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Inget – inget ljud.
 • Inträdes- och utträdesljudton – Välj det ljud som personer var när någon ansluter till eller lämnar mötet.
 • Stäng av deltagarnas ljud
  • Tillåt att värden och medvärdar slår på ljudet för deltagare (modererat läge på påslaget) – Värdar och medvärdar kan slå på ljudet för deltagare och SIP-baserade videoenheter utan att skicka en begäran om påslaget ljud.
  • Tillåt att deltagare slår på ljudet för sig själva under mötet – om du väljer att stänga av ljudet för deltagare när de ansluter väljer du det här alternativet så att de själva kan slå på ljudet.

    
   Välj inte det här alternativet om du vill att endast värden eller medvärden ska kunna slå på ljudet för deltagarna.
  • Stäng alltid av ljudet för deltagare när de deltar i mötet – stäng av ljudet för deltagare automatiskt när de deltar i mötet. Låt deltagarna räcka upp händerna så att du kan slå på ljudet för dem .
5

(Valfritt) Klicka på Avancerade alternativ och välj sedan mer avancerade inställningsalternativ för spårningskoder, medvärdar, privata möten, registrering och mycket mer.


 
Om du vill spara dessa inställningar som en mall för framtida användning klickar du på Spara som mall
6

Klicka på Schemalägg.

7

(Valfritt) För att lägga till dina schemalagda möten i en annan kalenderapp öppnar du mötet från Kalender och väljer sedan Lägg till i min kalenderLägg till i min kalender. Det här alternativet visas bredvid namnet på mötet.

En iCalender-fil (.ics) hämtas. Välj .ics-filen och godkänn mötet. Om du vill bjuda in andra till ditt möte skickar du .ics-filen som en e-postbilaga.

Redigera ett schemalagt möte

När du har schemalagt ditt möte kan du gå tillbaka och redigera uppgifterna om du har glömt att inkludera något eller vill ändra specifika inställningar. Du kan inte redigera ett möte när du har startat det.

1

Logga in på User Hub.

2

Klicka på Kalender i navigeringspanelen och välj det möte som du vill redigera i Kommande lista.

3

Klicka på Redigera och uppdatera sedan mötesinformationen.


 

Du kan bara redigera möten som schemalagts från Microsoft Outlook, Webex-appen från respektive plattform. Redigeringsikonen visas inte för dessa möten.

Om du lägger till deltagare i mötet ska du inte ta bort de ursprungliga deltagarna från listan eftersom de kan få e-postavbeställningsmeddelanden.

4

Klicka på Spara och välj sedan vem du vill skicka den uppdaterade mötesinformationen till.