* Se steg 4 för mer information om alternativet för fördröjt anspråk.

Om din organisation har webbplatser som hanteras av webbplatsadministration

Vi rekommenderar starkt att du gör anspråk på användare innan du uppdaterar din webbplats från webbplatsadministrationen till Control Hub. Om du gör anspråk på användare i din organisation efter att webbplatsen har uppdaterats till Control Hub kan dessa användare förlora åtkomsten till möten och mötesresurser på webbplatsen.

Som en tillfällig lösning kan du göra följande för att säkerställa att användare inte förlorar åtkomst till möten och mötesresurser på webbplatsen efter att webbplatsen har uppdaterats till Control Hub:

 • För användare med extern administratörsbehörighet till organisationen eller webbplatsen – Ta bort all extern administratörsbehörighet till organisationen och webbplatsen och ta sedan bort licensen för mötesplatsen. När du har gjort anspråk på användaren återlicensierar du användaren till webbplatsen. Du kan även återställa deras externa administratörsprivilegier.
 • För vanliga användare – Ta bort licensen för mötesplatsen, gör anspråk på användaren till din organisation och licensiera sedan om användaren till webbplatsen.

Läs detta innan du försöker göra anspråk på användare:

 1. Inaktivera katalogsynkronisering i Directory Connector innan du gör anspråk på användare.

  Om du kör en synkronisering och användarna som du gjort anspråk på inte finns i din katalog kan synkroniseringen ta bort dessa användare. Vi rekommenderar att du testar med en testkörningssynkronisering efter att du har gjort anspråk på användare.

 2. Verifiera dina domäner i Control Hub så att du kan göra anspråk på användare vars konton använder dessa domäner i sina e-postadresser.

  Du behöver inte göra anspråk på domänerna för att göra anspråk på användarna. En fullständig förklaring finns i Hantera dina domäner.

 3. Bestäm om du vill tillåta användare att migrera innehåll från sitt gamla konto till sitt nya konto.

  För att tillåta migrering aktiverar du Tillåt användare att ta med sina Webex-konversationer med dem på sidan Gör anspråk på användare eller sidan Organisationsinställningar.

  Om du aktiverar den här inställningen använder Webex den fördröjda anspråksprocessen för att göra anspråk på användare som har rätt att migrera sitt innehåll.


   

  Den här funktionen gäller endast för personliga Webex-konton. Du kan migrera en användare från en företagsorganisation till en annan, men du kan inte överföra personens Webex-konversationer. Om du tar bort den ursprungliga organisationen tas all information som är kopplad till din organisation bort permanent, inklusive data för alla användare. Du förlorar data såsom Webex-appmeddelanden och filer samt alla data från Webex Meetings, inklusive webbadresser till Webex Meetings och mötesinspelningar.

 4. Om du tillåter användare att ta med sig sitt innehåll kan du göra anspråk på dem med ett av följande alternativ:

  • Omedelbart anspråk – Webex lägger till konton i din organisation direkt och du kan börja hantera och tilldela licenser till dem. Användare kan bestämma vad de vill göra med sitt gamla användarkonto nästa gång de loggar in.

  • Fördröjt anspråk – användare har 14 dagar på sig att bestämma om de vill migrera sina Webex-konversationer från sitt gamla konto till sitt nya konto. Om de inte fattar ett beslut inom 14 dagar flyttar Webex automatiskt deras konton och Webex-konversationer till din organisation. Om du inte vill att användare ska ta med sig sina Webex-konversationer kan du inaktivera det alternativet för fördröjt anspråk.


    

   Alla användare är inte berättigade till fördröjda anspråk. Användare i följande organisationer har inte alternativet för fördröjt anspråk och förlorar sitt innehåll om du gör anspråk på dem till din organisation:

   • Användare i organisationer som skapats efter den 5 maj 2020. Mer information finns i Nytt Webex-datacenter för Nordamerika.
   • Användare i företagsorganisationer.
   • Användare i den (kostnadsfria) konsumentorganisationen.
 5. Välj en av följande metoder att göra anspråk på användare med:

  • Metod 1: Göra anspråk på användare – visar en lista med upp till 100 användare som du kan göra anspråk på utanför din organisation.

  • Metod 2: Lägg till eller ändra användare med CSV – exporterar en CSV-fil med alla användare utanför organisationen som du kan göra anspråk på. Du kan redigera CSV-filen för att välja vem du vill göra anspråk på.

Du kan se en lista över användare som du kan göra anspråk på. Om det finns fler än 100 berättigade användare måste du exportera listan till en CSV-fil.

1

Logga in på Control Hub, gå till Användare och klicka Hantera användare > Gör anspråk på användare.

2

Klicka på Valbar lista och klicka på Nästa.

3

(Valfritt) Använd rullgardinsmenyn för att sortera din lista över användare efter domän.

4

Välj de användare som du vill göra anspråk på och klicka på Nästa.

5

Följ guiden för att tilldela licenser till användare och klicka på Nästa.

Om du använder automatisk licenstilldelning tilldelar Webex licenser till de nya användarna.

6

(Valfritt) Granska de nya användare som du har valt och de licenser som du tilldelar dem.


 
Den här skärmen visas inte om du använder automatiska licenstilldelningar.
7

Markera den Jag förstår att göra anspråk på dessa användare är permanent och gå med på att kryssrutan och klicka på Gör anspråk på användare.

Om du måste göra anspråk på fler än 100 användare samtidigt måste du använda en CSV-fil för att göra anspråk på dem. Du kan exportera användare till en CSV-fil, ändra filen och sedan göra anspråk på dem genom att importera CSV.

 

Om du vill växla mellan omedelbart anspråk eller fördröjt anspråk för en användare måste du exportera en annan CSV-fil efter att du har aktiverat eller inaktiverat inställningen Tillåt användare att ta med sig sin Webex-konversation.

1

Logga in på Control Hub och gå till Användare, klicka på Hantera användare.

2

Välj Gör anspråk på användare > massredigering av CSV och klicka på Nästa.

3

Gör något av följande:

 • Klicka på Hämta CSV för att hämta alla potentiella skadeståndsbara användare i en CSV-fil.
 • Klicka på Hämta CSV-mall för att manuellt lägga till de användare som du vill göra anspråk på.
4

Ändra användare i CSV-filen efter behov.

5

Klicka på Välj en fil för att ladda upp CSV-filen och klicka på Gör anspråk på användare.

Om du använder automatisk licenstilldelning tilldelar Webex licenser till dessa importerade användare.
6

(Valfritt) Du kan kontrollera statusen på den pågående importen.

När du återkallar ditt anspråk på en användare återgår användaren till sin tidigare organisation och behåller sin tidigare status.

Du kan återkalla ett anspråk om användaren ännu inte har loggat in (vilket aktiverar personens konto i din organisation) och om det är 14 dagar sedan du gjorde anspråket.


 
Alternativet för att återkalla anspråk är inte tillgängligt för användare med samma domäner som du har gjort anspråk på i din organisation.

Följande tabell beskriver några villkor som påverkar om du kan återkalla ett användaranspråk:

Tabell 1. Villkor för att återkalla användare med omedelbart eller fördröjt anspråk

Villkor

Kan jag återkalla anspråk från användare med fördröjt anspråk?

Kan jag återkalla anspråk från användare med omedelbart anspråk?

Användaren har loggat in och valt ett alternativ.

Rött X Nej

Rött X Nej

Användaren har inte loggat in.

14 dagar har gått sedan anspråket.

Rött X Nej

Rött X Nej

Användaren har inte loggat in.

14 dagar har ännu inte gått sedan anspråket.

Grön bock Ja

Grön bock Ja

Innan du börjar

Din organisation får inte ha ett anspråk på domänen i Control Hub om du vill återkalla anspråket för en användare med samma domän. Om du har gjort anspråk på domänen kan du tillfälligt frigöra domänen, återkalla användaren och sedan göra anspråk på domänen igen.
1

I Control Hub https://admin.webex.com går du till Användare och sorterar listan efter Status.

2

Beroende på hur du gjorde anspråk på användaren väljer du ett av följande alternativ:

 • Användare med fördröjda anspråk – välj en användare med statusen Fördröjt anspråk och klicka här.
 • Användare med omedelbara anspråk – klicka på MerMore inline button bredvid en användare som du nyligen gjort anspråk på och välj sedan Återkalla användaranspråk.

   

  Användare med omedelbara anspråk har statusen Ej verifierad.

3

Välj Återkalla.

När du gör anspråk på en användare skickar Control Hub ett e-postmeddelande till användaren:

E-postmeddelande när en användare tas i anspråk.

Användaren kan sedan välja vad hon eller han vill göra med sitt gamla konto innan flytten till din organisation. Beroende på hur du gjorde anspråk på användaren kan användaren välja mellan följande alternativ:

Omedelbart anspråk

Användare med omedelbara anspråk har två alternativ att välja mellan:

 • Ändra e-postadress och behåll det ursprungliga kontot.

 • Ta bort det ursprungliga kontot.

Alternativ för när en användare loggar in första gången efter ett omedelbart anspråk.

Fördröjd reservering

Användare med statusen Fördröjt anspråk har tre alternativ:

 • Ändra e-postadressen och behåll det ursprungliga kontot.

 • Överför innehåll från originalkontot till det nya kontot.

 • Ta bort det ursprungliga kontot.


 

I vissa fall kan användare endast ha alternativet att ändra namnet som är kopplat till kontot. Om användaren ändrar kontonamnet använder den en betald licens i en annan organisation.

e-postavisering med anspråk

Om en annan organisation gör anspråk på en användare från din organisation kan du se att användarens e-postadress slutar med .convert-user.local.


 

Du kan inte ta bort användare som gjorts anspråk på av en annan organisation. Deras status uppdateras automatiskt när de har valt vad de ska göra med sina gamla konton.

Visas alla användare med anspråk som aktiva i min organisation?

Användare med anspråk matchar statusen de hade i sin tidigare organisation. Om en användares status till exempel var Ej verifierad i användarens tidigare organisation är hans eller hennes status Ej verifierad när du lägger till användaren i din organisation.

Gäller min organisations lagringspolicy för användare med anspråk när de migrerar sitt innehåll?

Ja, din organisations lagringspolicy gäller för alla utrymmen och innehåll för de användare som du gör anspråk på.

Vad händer om en användare med fördröjt anspråk inte vidtar några åtgärder under 14-dagarsperioden?

En användare har statusen fördröjt anspråk tills personen bestämmer sig för vad hon eller han ska göra med sitt gamla konto. Om användaren inte vidtar några åtgärder inom 14 dagar migrerar Webex automatiskt kontot och tidigare Webex-innehåll till din organisation.

Hur kontrollerar jag statusen för mina användare med anspråk?

Öppna sidan Användare i organisationen för att se de användare som du gjort anspråk på. Användare med omedelbart anspråk visas med den status som de hade i sin tidigare organisation. Användare med fördröjda anspråk har statusen Fördröjt anspråk i upp till 14 dagar. Det innebär att de fortfarande kan välja vad de ska göra med sitt gamla konto.

Varför visas inte vissa användare med min organisations domän i listan över berättigade användare att göra anspråk på?
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en organisation som använder enkel inloggning (SSO).
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en domän som har verifierats av en annan organisation. Även om du har verifierat samma domän i din organisation. En fullständig förklaring finns i Hantera dina domäner.
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en organisation som använder katalogsynkronisering.
Vad händer om användaren loggar in på sitt konto efter att anspråket har inträffat? Kan administratören fortfarande återkalla anspråket?

Nej. När användaren har loggat in kan du inte återkalla anspråket.

Hur hittar jag den exakta uppsättningen användare som är berättigade för återkallande av anspråk?
Filtrera användarlistan efter status.
Kan organisationen som jag gör anspråk på en användare från återkalla ett anspråk som min organisation har gjort?

Nej. Organisationen som startade anspråksprocessen kan återkalla anspråket.

Kan jag dra tillbaka anspråk från flera användare samtidigt?

Nej. Du kan återkalla anspråket för var och en av de berörda användare.