Översikt

Denna funktion aktiveras av din partner. Om du inte ser alternativet Byt namn webbplats ska du kontakta din partneradministratör.


Du kan inte byta namn på Webex-webbplatser som är kostnadsfria eller provperiodssajter.

Om alternativet för namnbyte på Webex-webbplatsen har fler än 5 000 användare visas inte alternativet för namnbyte. Kontakta din Kundframgångschef (CSM) eller Cisco-partnern som du har köpt dina Webex-tjänster från för att byta namn på webbplatser med fler än 5 000 användare.

Under processen för namnbyte av webbplats ändras Webex-webbplatsens namn och mötesadresser och användarattribut för Webex-webbplatsen uppdateras med det nya namnet på Webex-webbplatsen.


Vi rekommenderar att du byter namn på en Webex-webbplatsefter arbetstid eller under ett underhållsfönster eftersom Webex-webbplatsen inte döpas om direkt. Vissa personer kanske inte kan vara värd för eller delta i möten medan Webex-webbplatsen har fått ett nytt namn.

Omdirigera en gammal Webex-webbplats till den nya Webex-webbplatsen

När du byter namn på en Webex-webbplats kan du välja att omdirigera den gamla Webex-adressen till den nya adressen i 90 dagar. När du försöker komma åt Webex-webbplatsen från den gamla adressen vidarebefordras du automatiskt till den nya adressen. Mötesdel deltagarna vidarebefordras också till den nya mötesadressen. Om du väljer att inte omdirigera Webex-webbplatsen kommer den gamla Webex-webbplatsadressen att sluta fungera efter att processen för att byta namn på webbplatsen har slutförts.

Byt namn på en Webex-webbplats


Om du får ett felmeddelande när du byter namn på en Webex-webbplats kontaktar du Ciscos tekniska hjälpcenter (TAC)."

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänsterklickar du på Möte.

3

Välj den Webex-webbplats som du vill byta namn på, klicka på knappen Redigera och klicka sedan på Nästa.

4

Ange det nya namnet på Webex-webbplatsen och välj Nästa.

5

Markera kryssrutan Omdirigera gammal webbplats till en ny webbplats under 90 dagar om du vill omdirigera den gamla Webex-webbplatsen till den nya Webex-webbplatsen och klicka sedan på Nästa.

6

Klicka på Byt namn på webbplats.

Kända problem och begränsningar

Allmänna begränsningar

 • Du kan inte avbryta namnbytet på webbplatsen efter att det har startat.

 • Det kan ta upp till 24 timmar att byta namn på webbplatsen. Antalet användare på Webex-webbplatsen påverkar hur lång tid det tar att byta namn på webbplatsen. Ju fler användare du har på en Webex-webbplats, desto längre tid tar det att byta namn på webbplatsen.

 • Om du inte väljer att omdirigera en gammal Webex-webbplats till den nya namnet blir det gamla Webex-webbplatsnamnet tillgängligt för andra organisationer att återanvändas omedelbart efter att processen med att byta namn på webbplatsen har slutförts.

Webex Hybrid-kalendertjänst

 • Hybrid-kalendertjänst uppdatera inte uppgifter om mötessammanträde för tidigare schemalagda möten. Om det inte finns någon omdirigering (eller omdirigeringen har upphört) kommer användare inte att kunna starta eller delta i tidigare schemalagda möten.

  För att säkerställa korrekt schemaläggning av nya möten bör användare av Webex-appen uppdatera inställningen för sina personliga rum i appen. Administratören för hybrid kalendertjänst uppdatera Webex standardkonfiguration för webbplats beroende på typ av distribution:

  • Kalenderanslutning för Microsoft Exchange eller Office 365 – Från Expressway-C-anslutningsvärden går du till Program > Hybrid-tjänster > kalendertjänst > Ciscokonferenstjänster och letar upp standardwebbplatsen för Webex.

  • Molnbaserad tjänst för Office 365 – Från kundvyn i Control Hubgår du till Tjänster. På hybrid-kalenderkortet med Office 365-logotypen klickar du på Redigera inställningar.

  • Molnbaserad tjänst för Google Kalender – Från kundvyn i Control Hubgår du till Tjänster. På hybrid-kalenderkortet med Google Kalender-logotypen klickar du på Redigera inställningar.

Webex Meetings

 • Om du inte har omdirigerat en gammal Webex-webbplats till den nya namnet kan du inte starta eller delta i möten som skapades innan Webex-webbplatsens namn byttes till.

Control Hub

 • Under processen för att byta namn på webbplatsen kan du logga in på Control Hub, men du kan inte ändra Webex-webbplatsinställningarna.

 • För att undvika störningar i dina Webex-tjänster ska du inte lägga till eller ändra användare, eller tilldela licenser till Webex-webbplatsen under namnbytesprocessen.

 • Om det finns användare i din organisation som inte har aktiverat sina konton måste du tilldela licenserna igen efter att Webex-webbplatsen har bytt namn så att deras användarattribut uppdateras.

 • Webex-webbplatsadressen uppdateras inte i e-postmeddelanden med användaraktivering som skickas innan du byter namn på Webex-webbplatsen.

Videoenheter och Webex Board

 • Efter omdirigeringsperioden på 90 dagar fungerar inte knappen Delta för videoenheter eller videoenheter Webex Boards som ingår i möten som skapades innan du bytte namn på Webex-webbplatsen. Mötesorganisatören måste avboka det befintliga mötet och schemalägga ett nytt med det nya Webex-webbplatsnamnet.

  Om du väljer att inte omdirigera under 90 dagar kommer knappen Delta på videoenheter och Webex boards att fungera direkt.