Tryck för att prata ansluter användare från olika delar av organisationen. Du kan till exempel skapa en lista över kundtjänstrepresentanter som kan chatta med Jim på lagret med Tryck för att prata på telefonen. På det här sättet kan representanterna snabbt chatta med Jim om saker som inventerings- och leveransscheman.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal gå till Avancerade samtalsinställningar och aktivera sedan Tryck för att prata.

3

Välj anslutningstyp:

  • Envägs – Användarna du lägger till i listan Tillåtna användare kan chatta med den här personen, men endast i en riktning. Personen du aktiverar Tryck för att prata för kan svara personerna i listan Tillåtna användare.
  • Tvåvägs– Användarna du lägger till i listan Tillåtna användare kan ha en tvåvägskonversation. Personen du aktiverar Push-to-Talk för kan svara på personerna i listan Tillåtna användare.
4

Skapa listan Tillåtna eller Blockerade användare och klicka på Spara.

Berätta för personer i listan Tillåtna användare att de kan använda sin skrivbordstelefon för att kommunicera med användare som har Push-to-Talk aktiverat. De kan trycka på *50 och sedan ange anknytningen för personen som de vill använda Push-to-Talk med.