I utrymmet går du till menyn information och väljer måttligt utrymme.

Gå till aktivitets menyn , Välj utrymmes inställningar och tryck sedan på måttlig.

Gå till utrymmes inställningar och välj sedan måttligt utrymme.