Som värd kan du strömma innehållet i dina möten eller händelser till Vbrick rev. alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas medan mötet eller händelsen är aktiv.


När du delar en whiteboard och delar en fil med hjälp av dela fil, inklusive delning av en videofil, stöds inte direkt uppspelning.

När du strömmar ett möte eller en händelse till Vbrick rev, fortsätter du att ha all funktionalitet i ditt Webex möte eller din händelse. Du kan starta eller stoppa strömmen när som helst.


Din webbplats administratör måste aktivera direkt uppspelning av möten eller händelser med Vbrick rev https://help.webex.com/xk37so/.

Innan du börjar

Gäller:

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats och starta ditt möte eller din händelse.

2

Välj fler alternativ och välj sedan starta direkt uppspelning.

Starta direkt uppspelnings alternativ

Direkt strömning är inte tillgängligt under ett övningssession under en händelse.

3

Välj Vbrick rev-mål som är tillgängliga för dig och ange ditt Vbrick rev-användarnamn och-lösen ord och klicka sedan på Logga in.


 

Om din rev-webbplats har kon figurer ATS för SAML kan du gå till inloggnings sidan för din organisation. När du har loggat in sparas din Vbrick rev-kontoinformation på den webbplats som du använder för mötet eller händelsen.

4

Välj befintlig webb sändning eller spela in video.

5

För att bekräfta att du är strömmad söker du efter direkt indikatorn i det övre högra hörnet av mötet eller händelsen.

6

När du vill avsluta strömmen väljer du fler alternativ och sedan stoppa strömning.

Innan du börjar

Gäller:

  • Alla aktiva Webex Meetings WBS-40.8 och senare versioner med Webex starter, plus-, verksamhets-och företags planer

  • Direktsända direkt uppspelning för Android har för närvarande endast stöd för Webex Meetings.

1

Starta ditt möte på din enhet, gå till fler alternativoch knacka på starta direkt uppspelning.

Mer alternativ meny
2

Välj Vbrick rev-mål som är tillgängliga för dig och ange ditt Vbrick rev-användarnamn och-lösen ord och klicka sedan på Logga in.


 

Om din rev-webbplats har kon figurer ATS för SAML kan du gå till inloggnings sidan för din organisation. När du har loggat in sparas din Vbrick rev-kontoinformation på den webbplats som du använder för ditt möte.

3

Välj befintlig webb sändning eller spela in video.

4

För att bekräfta att du är strömmad söker du efter direkt indikatorn i det övre högra hörnet av mötet.

5

När du vill avsluta direkt uppspelningen, gå tillbaka till ditt möte, välja fler alternativ, knacka på Avbryt strömningoch knacka på stoppa.

Du kan visa varje möte eller händelse som strömmas till Vbrick rev Live eller som en inspelning. Din direkt uppspelning blir automatiskt tillgänglig som en inspelning i ditt Vbrick rev-konto när det avslutas.

Enterprise live-strömning är inte tillgängligt för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.