Med Webex Assistant kan du använda dina enheter från Cisco Webex Boards och Room-serien utan händer. Genom att bara använda din röst kan du starta aktiviteter utan att behöva leta efter en pekkontroll. För att använda Webex-assistenten måste den vara aktiverad för din organisation.

Du kan börja använda Webex-assistenten genom att säga väckningsordet ”OK Webex …” och ditt kommando. Om du vill stänga ned Webex-assistenten, säg ”stäng”.

Börja använda Webex-assistenten

Om du vill veta mer om hur du använder Webex-assistenten, läs Använd Webex-assistenten för att styra dina rumsenheter.

För att bekanta dig med grunderna för Webex-assistenten, kan du läsa och skriva ut det två sidor långa PDF-dokumentet Snabbreferens.

Vill du aktivera Webex-assistenten för din organisation?

För att använda Webex-assistenten i din organisation, måste du konfigurera det i Cisco Webex Control Hub. Om du vill veta mer om konfiguration och krav, läs Aktivera Cisco Webex-assistent.

För flera resurser att dela med personer i din organisation, se Verktygslåda för Webex Assistant.

Vad du kan använda Webex Assistant till

Information om bokning och rum

Starta ett möte

Möteskontroller

Fler kommandon

Kontrollera tid

Proaktiv anslutning: Få uppmaningar att delta i schemalagda möten

Starta och stoppa delning av trådbunden skärm

Skicka feedback

Kontrollera datum

Ringa genom namn

Starta eller stoppa mötesinspelning

Ta reda på vad Webex-assistenten kan göra

Kontrollera rumsnamn

Ring genom nummer

Volym: Justera volymen, ange standardnivå, stänga av mikrofonen

Visa rumskalendern för den dagen

Delta i pågående möten

Slå på eller av egen bild

Kontrollera när rummet är tillgängligt den dagen

Delta i ditt personliga rum

Slå på eller av talardetektion

Delta i en annan persons personliga rum

Slå på eller av läget Stör ej

Besvara eller avvisa inkommande samtal

Avsluta samtal eller möte