Rutnätslayouten låter dig se video med upp till nio mötesdeltagare. Om mötet har fler än nio mötesdeltagare visas de ytterligare deltagarna i rutnätet när de talar i mötet.

Rutnätslayout

Layouten aktiv talare visar den som talar i huvudvideon, tillsammans med miniatyrvideor från upp till fem andra mötesdeltagare.

Layout för aktiv talare

Innan du börjar

Rutnätslayouten är endast tillgänglig i Webex-möten i ett utrymme.

1

Välj Rutnätslayout Rutnätslayout för att växla till layouten som visar fler personer samtidigt.

Välj rutnätslayout
2

Välj Layout för aktiv talare om du vill växla tillLayout för aktiv talare layouten som fokuserar på den person som talar.

Välj layout för aktiv talare