Layouter

Du kan växla mellan följande layouter, beroende på antalet mötesdeltagare i ett möte:

Rutnätslayouten låter dig se video med upp till 25 mötesdeltagare på varje sida.

Rutnätslayout

I buntlayouten visas den som talar i huvudvideon nedanför miniatyrvideor från upp till sex andra deltagare.

Layouten för staplar är tillgänglig när det finns tre eller fler deltagare i mötet.

Layout på stapel

När någon börjar dela ändras fokus till det delade innehållet.

Du vet alltid vem som delar eftersom deras namn visas ovanför innehållet till vänster.

Layouten för staplar när innehåll delas

Layouten Sida vid sida visar den som talar i huvudvideon bredvid miniatyrvideor från upp till sex andra mötesdeltagare.

Layouten sida vid sida är tillgänglig när det är tre till 25 deltagare i mötet.

Layouten Sida vid sida

När någon börjar dela ändras fokus till det delade innehållet.

Du vet alltid vem som delar eftersom deras namn visas ovanför innehållet till vänster.

Layouten sida vid sida när innehåll delas

Du kan använda helskärmsbild i layouten Rutnät, Stapel eller Sida vid sida. I helskärmsläge döljs menyraden högst upp i programfönstret.

Om inget innehåll delas ökar helskärmsvisningen storleken på den primära videon.

Helskärmsvy

När någon delar innehåll ökar helskärmsvyn storleken på det delade innehållet så att du kan se det tydligare.

Helskärmsvy

1

Om du vill växla till en annan layout klickar du på Layout och väljer sedan en Layoutlayout.

Om det till exempel inte finns något delat innehåll och tre eller fler mötesdeltagare i mötet kan du välja mellan följande alternativ:

  • Om du vill använda Rutnätslayout väljer du Rutnät.

  • Om du vill använda layouten för Stapla väljer du Stapla.

  • Om du vill använda layouten Sida vid sida väljer du Sida vid sida.

2

För att dölja menyraden längst upp i programfönstret väljer du Layout och klickar sedan på visningsfönstret i helskärmsläge för Layout att aktivera den.